Search
× Search
Pohroma pro ruské rejdaře i "jachtaře". Lodě přijdou o certifikáty
Jan Koukal

Pohroma pro ruské rejdaře i "jachtaře". Lodě přijdou o certifikáty

Největší hráči v oboru lodní klasifikace, britský Lloyd's Register, norská DNV a americká ABS, zastavili vydávání svých certifikátů ruským lodím, což bude fakticky znamenat, že se tyto lodě stanou v civilizovaném světě nepojistitelnými.

 

Lloyd's Register (LR) na svém webu minulý čtvrtek oznámil, že zastavuje poskytování služeb Rusku v rámci sankcí uvalených na Moskvu kvůli invazi na Ukrajinu.

"Na základě nejnovějších legislativních požadavků, které nabývají účinnosti ve Spojeném království, Evropské unii a Spojených státech, společnost LR ustoupí od poskytování veškerých služeb společnostem nebo aktivům vlastněným, kontrolovaným nebo spravovaným Rusy," uvedla v prohlášení. Mluvčí LR dodal, že se pracuje na určení plavidel ve flotile s klasifikací LR, kterých se tyto nové sankce týkají.

Klasifikační společnosti poskytují služby, jako je kontrola způsobilosti lodí k plavbě, a taková osvědčení jsou nezbytná pro získání pojištění a možnosti vstupu do přístavů.

"Společnost LR nebude nadále poskytovat ruským klientům příslušné klasifikační certifikáty ani mezinárodní konvenční certifikáty a bude o tom informovat dotčené úřady," uvedl mluvčí. Dotčeným úřadem se rozumí národní autorita, pod jejíž vlajkou lodě plují. Mluvčí naznačil, že to může znamenat i zneplatnění již vydaných certifikátů: "Za normálních okolností by to znamenalo neplatnost stávajících osvědčení vydaných na žádost národních úřadů."

Ke stejnému kroku přistoupila norská DNV, která je ruskými loděmi využívána ještě častěji než LR, a také americká společnost ABS.

V běžných časech takové odejmutí klasifikace či certifikace znamená, že loď není způsobilá k plavbě a zaniká jí pojištění. Reálně tedy už nyní mohou po světě plout miliardové lodě bez řádného pojištění. Certifikáty se obvykle obnovují po pěti letech.

Bezprostředně po těchto krocích jednala i Asociace klasifikačních společností (IACS). Minulý pátek rada IACS rozhodla o vyloučení ruského registru s okamžitou platností, na základě "externího právního poradenství" v rámci sankcí přijatých Velkou Británií, kde má IACS sídlo.

IACS tak tvoří již jen 11 společností, které zastupují více než 90 procent světové nákladní námořní flotily. Kromě tří výše zmíněných společností jsou to Bureau Veritas, Croatian Register of Shipping, China Classification Society, Indian Register of Shipping, Korean Register of Shipping, ClassNK, Polish Register of Shipping a Registro Italiano Navale.

2832
Na horu