Search
× Search

O GDPR

Vážení čtenáři,

chceme informovat o změnách v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR.

Pro splnění podmínek GDPR, došlo k úpravě podmínek užití a práce s osobními údaji. Jde o přidání Zásad zpracovaní osobních údajů uživatelů a čtenářů Lodních novin www.lodninoviny.cz, které provozuje společnost Lodní noviny, s.r.o., v souladu s GDPR a to s účinností od 25.5.2018.

Chceme Vás informovat, jak zacházíme s osobními údaji, jak je používáme, jak s nimi nakládáme a jaké máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Tyto informace naleznete níže.

V případě, že se chcete odhlásit z databáze čtenářů Lodních novin, můžete tak učinit zde.

Lodní noviny, s.r.o.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí od 25. května 2018.

Zásady shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů a jejich užití.

Osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu, který je nezbytný. 

Údaje zpracováváme tak, aby byly zabezpečeny před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.
Vše uchováváme pouze po nezbytnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt. 

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme 

1) Údaje o osobách přihlašujících se na kurzy nebo přednášky. – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, do nějakého programu, aktivity apod., zpracováváme vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zpracování v těchto případech probíhá vždy po dobu realizace a dále po dobu určenou jednotlivě podle povahy konkrétního programu, aktivity apod.

2) Údaje o osobách, které si zakoupily některý z našich produktů. – V případě, že si zakoupíte některý z našich produktů, žádáme vás zároveň o možnost zasílání newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. 

3) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit, vyžadujeme váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.

Seznam zpracovatelů
Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám kromě partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě případů, kdy máme právní povinnost údaje předat jiné osobě.

Seznam zpracovatelů a jiných příjemců, které využíváme ve vztahu k údajům o dárcích, najdete níže.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato práva:
• právo získat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
• právo získat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• právo získat přístup ke svým údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
• právo vzít souhlas zpět, například zasláním emailu nebo dopisu na kontakty uvedené níže,
• právo požádat vymazání osobních údajů (jsme povinni vyhovět, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
• právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o správci osobních údajů
Lodní noviny, s.r.o., se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČ: 05897289, gdpr@lodninoviny.cz

Seznam zpracovatelů
Česká pošta, s.p.
Umožňuje zasílat produkty, které jste si objednali.

Facebook Inc.
Umožňuje zprostředkovat informace o našich aktivitách.

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Umožňuje zasílat produkty, které jste si objednali.

Solitea Česká republika, a.s.
Umožňuje nám vést účetnictví.

MailChimp
Umožňuje nám rozesílat naše newslettery.
 


Kontakt na GDPR oddělení

Kontaktní informace GDPR webu Lodní noviny

gdpr@lodninoviny.cz

Kontaktní informace správy webu Lodní noviny

provozuje:

  • Lodní noviny, s.r.o.
  • pod Havlínem 748
  • Praha 5 - 15600
  • IČO: 05897289
  • DIČ: CZ05897289

Na horu