Search
× Search
Tipovačka na vítěze Velikonočky 2024
Super Account
/ Kategorie: Samostatné články

Tipovačka na vítěze Velikonočky 2024

Máme pro vás skvělou soutěž. Stačí, pokud trefíte vítěze Velikonoční regaty 2024 (a budete mít kliku při losovačce). Pro vítěze máme připravenu týdenní plavbu po Azorských ostrovech s Lodními novinami. Šťastný vítěz vyrazí od 15. června na týdenní plavbu z Faialu na Pico, Sao Jorge, Terceiru, Graciosu a zpět na Faial. A slyšel jsem, že i velryby budou... 

Spolu s organizátorem regaty Akita Yacht, jsme se v Lodních novinách rozhodli pro cenu, na kterou se nezapomíná. My od vás potřebujeme jen jediné. Číslo jachty podle startovní listiny, která vyhraje Velikonoční regatu 2024. Odpovědní formulář najdete níže pod článkem. K odeslání formuláře je nutné vyplnit jméno a příjmení, mailovou adresu, odpověď na otázku a zaškrtnout souhlas s podmínkami. Pokud vás vítěze uhodne více, bude se losovat. Vítěz může být jen jeden. Komu bude přát štěstí a bude vylosovaný, čeká na něj místo na palubě jachty, která vyplouvá z Faialu 15.června pod vedením Jirky Pacáka. Pozor, čeká na vás jachta na Azorech. Jak se tam dostanete, to už je na vás. 

Stručná pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Každý soutěžící se může zúčastnit jen jedním tipem. Výhra je nepřenosná. Vylosovaná osoba jede. Hrát mohou jen starší 18 let. Soutěžit nesmí účastníci Velikonoční regaty, její organizátoři a rozhodčí, ani my z Lodních novin. Tipovat můžete od okamžiku vyhlášení soutěže do pátku 5. dubna 2024 do 23:59:59 středoevropského času.

Pokusí-li se někdo tipovat vícekrát a tím získat neoprávněnou výhodu, bude nemilosrdně ze soutěže vyřazen. Bude-li zjištěno, že se někdo snaží tak nějak fotbalově (za peníze) ovlivnit výsledek závodu ve svůj prospěch, taktéž bude ze soutěže vyloučen.

Výherce soutěže bude vylosován na vyhlášení Velikonoční regaty a zveřejněn na Lodních novinách.

Účast v soutěži znamená, že získáme vaše kontaktní údaje, protože jinak bychom nevěděli, kdo vyhrál a nemohli bychom mu zaslat cenu. Účastí v soutěži s tímto souhlasíte. Vaše kontaktní údaje se ocitnou v naší databázi a tam budou pod zámkem. Nikomu je nepředáme a maximálně je použijeme na zasílání našeho informačního newsletteru.

Budete-li vám toto proti mysli, dejte nám vědět a my vaše údaje smažeme (stručná verze pravidel GDPR).

Pořadatelem soutěže je společnost Lodní noviny, s.r.o., ve spolupráci s Akita Yacht.

Vytisknout
4468

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2024
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2024

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 5. dubna 2024 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2024 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 5. dubna 2024 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2024. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.
  3. Soutěž vyhrává vylosovaný výherce. Cena je nepřenosná. Na palubě jachty má zajištěno místo pouze vylosovaný výherce. 

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 5. dubna 2024 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž bude vyhlášen vítěz.  

Cenu do soutěže věnuje společnost Lodní noviny sro.  Vítěz vyhrává jedno místo na plavbě na Azorských ostrovech od 15. do 22.6. dle specifikací zde. Součástí ceny je místo na palubě jachty, cena nezahrnuje přístavní poplatky, dopravu, stravu, ani pojištění.

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10.3.2024.

Tygr_right small_2018
Na horu