Přístavní manévry červená
× Search
Víte, jak rychle popluje vaše jachta? Vše potřebné najdete v polárním diagramu ještě dříve, než si stoupnete na palubu. Jde o jednoduchý diagram, který vyjadřuje závislost rychlosti jachty na kurzu plavby na vítr a na rychlosti větru. Kružnice jsou stupnicí rychlosti lodi na jednotlivých kurzech na vítr. Rovné čáry vycházející ze středu půdorysu jachty zobrazují kurz plavby na vítr. Hnědé a modré křivky zobrazují rychlost lodi při dané rychlosti větru v určitých kurzech na vítr. Hnědé křivky jsou v tomto případě platné pro plavbu s genou, modré značí rychlosti se spinakerem. První polární diagram platí pro jachtu Hallberg Rassy 372. Vidíte, že jachta je nejrychlejší se spinakrem na zadoboční vítr. Hodnoty v polárním diagramu jsou obvykle vypočtené a platí pro hladkou vodu. Na vlnách se budou rychlosti lišit. Kromě grafického znázornění můžeme mít diagram i v numerické formě. Pro jednotlivé kurzy a rychlosti větru jsou připsané rychlosti lodě. Závodní jachtaři...

Plavba v mlze - 3. díl

V poslední části seriálu o plavbě v mlze se zaměříme na to, co po nás vyžadují pravidla COLREG, tedy taková námořní pravidla silničního provozu.

Plavba v mlze - 2. díl

Asi největším pomocníkem pro plavbu v mlze je radar. S jeho pomocí jsme nejenom schopni určit s dostatečnou přesností svoji polohu, ale rovněž detekovat přítomnost dalších plavidel. Znalost správné obsluhy a nastavení platí u tohoto zařízení dvojnásob.

Plavba v mlze - 1. díl

Téměř každý z nás má zkušenost s jízdou autem v mlze a ví, že to není nic příjemného. Jak vypadá obdobná situace na moři? Ve zmíněném příkladu jízdy automobilem existuje poměrně jednoduchá rada: Držte se středové čáry. Na moři je ovšem vzhledem k absenci vyznačení jízdních pruhů situace poněkud...

Vrak? Jak ho poznat?

Poznáte na mapě všechny symboly, které značí vrak, nebo vraky? Není jen jeden a to může být pro mnohé matoucí. A zatímco některé vraky pro nás nijak nebezpečné nejsou, jiné mohou způsobit škody nemalé.

Zkratky v navigaci

Na navigačních přístrojích se . se zkratkami, které mnohým nic neřeknou. Přinášíme jejich přehled a překlad do češtiny. 

Český zmatek

Mnohé jachtaře rozradostní ovládání navigačních přístrojů v češtině. Na tento výdobytek ale raději honem zapomeňte, jinak se ztratíte ve světě nesmyslných zkratek.

Co vám říkají bóje?

Bóje na moři potkáváme neustále. V některých zemích jich je plno (například Finsko), jinde s nimi šetří (s jistou dávkou zobecnění je možné říci, že cestou na jih jejich množství klesá). Víte, co vlastně znamenají?

Dvanáctinové pravidlo

Víte, co je dvanáctinové pravidlo? I když se to zdá nemožné, nevědí to ani mnozí majitelé průkazu B. Ale nebudeme vás dále napínat. Je to velmi jednoduchý způsob, jak spočítat aktuální výšku vody v přílivové oblasti z hlavy. Bez grafu. 

Poslední
Na horu