Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Povolit otěž, nebo otěžový vozík hlavní plachty?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Povolit otěž, nebo otěžový vozík hlavní plachty?

Jaký je rozdíl v tom, jestli povolím hlavní plachtu na otěži, nebo na otěžovém vozíku? Podíváme-li se na závodící posádky, obvykle pracují s otěžovým vozíkem. Pokud ho tedy mají k dispozici.

Minulý týden jsme si řekli něco málo o twistu hlavní plachty. Twist je přetočení horní části plachty. Je důležitý pro správné nastavení plachty, pro rychlost lodě, pro náklon, pro vypouštění přemíry výkonu… Twist regulujeme kikingem a otěží hlavní plachty. Otěží na kurzech proti větru, kdy je otěž přitažená a kikingem na bočácích a po větru.

Plavba proti větru

Hlavní plachtu si nastavíme s ideálním twistem. Ve slabším větru bude větší a v silnějším menší (velmi zjednodušeně). Nastavení provádíme, protože plujeme proti větru, primárně otěží hlavní plachty. Nyní je třeba ráhno povolit, tedy změnit úhel náběhu. Pokud povolíme otěž hlavní plachty, změní se vedle úhlu náběhu i twist. Což nechceme, protože byl nastavený správně. Alespoň podle přesvědčení trimmera.

Proto bude výhodnější nechat být otěž hlavní plachty a povolit otěžový vozík do závětří. Povolením otěžového vozíku měníme pouze úhel náběhu, twist se nemění.

Tedy, mám-li hlavní plachtu ideálně vytrimovanou a potřebuji změnit úhel náběhu, povolím otěžový vozík.

Plavba na boční a zadoboční vítr

Na těchto kurzech určuje twist nikoli otěž hlavní plavby, ale kiking. Pokud je třeba změnit úhel náběhu, obvykle to už není na otěžový vozík, ale povolujeme otěž.

545
Na horu