Search
× Search
Jachta se stáčí proti větru, kormidlo nezabírá…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jachta se stáčí proti větru, kormidlo nezabírá…

Je to situace, do které se pravděpodobně dostal každý z vás. Přišel poryv, jachta se naklonila a začala sama ostřit proti větru. Kormidelník se ji snaží vší silou vrátit na kurz, ale neúspěšně. V Nyní je loď proti větru a plachty zuřivě flatrují.

Co můžete v takové situaci dělat, když kormidlo nezabírá?

Je jasné, že problém je v tom, že máte na stěžni příliš mnoho plachet. Stačí zarefovat a bude to lepší. Výše zmíněná chvíle však není pro refování nejlepší. Na palubě je zmatek, posádka nemá instrukce a snadno by mohlo dojít k nehodě. Co tedy dělat?

Řešení je snadné. Jakmile jachta začne nekontrolovaně ostřit, povolte otěž hlavní plachty (nebo otěžový vozík, pokud na vaší lodi je a je funkční). To samo o sobě stačí k tomu, aby kormidelník jachtu i v poryvu zvládl.

Při regatách se takto s hlavní plachtou běžně pracuje. Příliš se nerefuje. Na turistické plavbě je lepší zarefovat. O maximální rychlost nejde, spíše preferujeme pohodlnou a bezpečnou plavbu.

Přijde-li tedy poryv, při kterém je nutné povolit hlavní plachtu, aby kormidelník jachtu udržel na kurzu, je určitě čas na zmenšení plachet. Povoláme tedy posádku, vysvětlíme, co se bude dít a s rozmyslem můžeme začít refovat. Plachtu zmenšujeme beze zmatku až ve chvíli, kdy jsme na refování připraveni.

8489
Na horu