Search
× Search
Kolik stojí záchrana lodě?
Lukáš Staněk

Kolik stojí záchrana lodě?

Výborný článek o tom, jaký je rozdíl mezi záchranou lodi a pouhým vlečením, jsme dostali od Lukáše Staňka. Je to jen hra se slovy? Ne, jde o to, kolik za asistenci v problémech zaplatíte. Tento rozdíl je třeba znát.

 

Záchrana plavidla nebo pouhé vlečení?

Co se skrývá pod anglickými termíny „salvage“ a towage“ a jaké jsou právní aspekty při zachraňování majetku na moři?

Podle mezinárodní úmluvy SOLAS (Safety of Life at Sea) a dalších námořních předpisů platí povinnost poskytnout pomoc plavidlu a osobám v nouzi. Záchrana života je na moři vždy zdarma, něco jiného je ovšem záchrana majetku – samotného plavidla a/nebo jeho nákladu. Znalost příslušných právních principů vám může ušetřit řadu nemilých překvapení.

Salvage – záchrana plavidla v nouzi
Podle námořního práva platí, že osoba, která zachrání jiné osobě loď nebo náklad v případě nebezpečí, má nárok na odměnu přiměřenou hodnotě zachráněného majetku.
Pokud je vaše plavidlo ve skutečném ohrožení, potom činnost jiného plavidla nebo osoby, ať už se jedná o pomoc v podobě vlečení, pilotáže či asistence s navigací, nebo i jen radu a dohled, může být považována za akt záchrany. Na pomoc v nouzi vám často přijedou oficiální záchranářské jednotky (Coastguard apod.), ti mají záchranu v popisu práce a proto po vás obvykle žádný poplatek za záchranu požadovat nebudou. Jiná je ale situace u soukromého nebo komerčního plavidla.
Pokud se na finanční odměně se zachráncem nedomluvíte předem nebo s dohodou později některá ze stran nesouhlasí, bude o výši odměny rozhodovat arbitr nebo soud. Částka, kterou zachránce dostane, je ovlivněná řadou faktorů – v úvahu se bude brát míra podstoupeného rizika, hodnota zachráněného majetku i zdatnost, s jakou zachránce akci provedl.
Prokázat, že plavidlo nebo majetek byl v nebezpečí, musí zachránce. Důkazem skutečného ohrožení je obvykle stav zachraňovaného plavidla, podmínky, za kterých záchrana probíhá, a také neschopnost kapitána a posádky zachraňovaného plavidla s danou situací si poradit vlastními silami. Základní princip vždy zní: „No Cure – No Pay“, tedy záchrana majetku se musí alespoň zčásti zdařit, jinak zachránce na žádnou odměnu nárok nemá.
Výše odměny za záchranu majetku se u soudních a arbitrážních rozhodnutí zřídka dostane přes 50% hodnoty zachráněného majetku, obvyklejší částky se pohybují kolem 10-20%.

Towage – vlečení plavidla
Pokud se vaše plavidlo ocitne v nesnázích a potřebujete pomoc jiného plavidla, snažte se nejprve domluvit na pouhém vlečení.
„Towage“ neboli vlečení je definováno jako pomoc plavidlu v situacích, kdy je pouze potřeba „urychlit postup plavidla“ do bezpečí. Typickým příkladem může být odtažení plavidla v případě poruchy motoru za normálních povětrnostních podmínek nebo vlečení kvůli nedostatku paliva.
I za vlečení je samozřejmě zpravidla nutné vyplatit asistujícímu plavidlu přiměřenou odměnu. Výši odměny domluvte předem, v případě, že se strany nedohodnou, i tady nastupuje arbitráž nebo soudní řízení. Pokud chcete, aby byla pomoc vašemu plavidlu posuzována jako vlečení a ne jako záchrana, musíte být schopni prokázat, že jste měli situaci na vašem plavidle pod kontrolou, k tomu patří například i mezi kapitány často diskutované podání vlastního lana.

Jakou formou uzavřít dohodu?
V případech záchrany i vlečení platí, že je v první řadě potřeba pokusit se o dohodu. V ideálním případě bude mít dohoda písemnou formu, můžete využít například „Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement“, což je jednoduchý formulář se všemi právními náležitostmi, který je dobré vozit na lodi, nebo jakoukoliv jinou formu zápisu shrnující kdo, co, odkud, kam a za jakých podmínek provede. Ve stavu ohrožení, kdy je komunikace obtížná a výměna podepsaných formulářů nemožná, se snažte jakékoliv ústní ujednání zapsat do lodního deníku a nechte vaši posádku, aby záznam podepsala. Pokud jste neuzavřeli žádnou dohodu předem, snažte se dohodnout se se zachráncem po dokončení akce a na jakoukoliv zaplacenou sumu si nechte vystavit účet. V případě, že si nejste jisti, jak bude reagovat vaše pojišťovna, snažte se před uzavřením jakékoliv dohody nejdříve získat jejich stanovisko.

Situace pod kontrolou
V každém případě je dobré ukázat, že máte situaci alespoň do určité míry pod kontrolou. Pokud můžete, snažte se podat vlastní lana, asistovat při záchranné operaci, v případě vlečení udržovat s vlečným plavidlem komunikační spojení, sledovat vývoj a předpověď počasí a zapisovat průběh operace do lodního deníku. Toto všechno můžete uvést ve svůj prospěch, pokud se případ dostane k soudu nebo k arbitráži, a podstatně tak ovlivnit podobu rozhodnutí a výslednou částku, kterou budete muset za záchranu nebo vlečení zaplatit.


 

13802
Na horu