Search
× Search
Proč mít kladky na otěžových vozících
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Proč mít kladky na otěžových vozících

Otěžové vozíky na otěže geny bývají více či méně posuvné. Často ale nejsou vybaveny kladkostrojem s posunem lanem, ale jen kladkou se šteftem, kterou je třeba posouvat rukou. Mnohým to stačí, i když je to málo…

Předozadní pozice otěžového vozíku ovlivňuje správné nastavení geny, respektive její profil a twist, neboli přetočení plachty v její vrchní části. Ideální pozice vozíku se mění podle směru větru vůči lodi, dle síly větru a samozřejmě i podle velikosti plachty (vliv mají i vlny, ale to už bychom zabíhali příliš daleko).  Z výše uvedeného vyplývá, že pozice vozíku za plavby není statická a je třeba s ním pohybovat vpřed a vzad.

Na mnoha cruisingových lodích je vozík posuvný, ale jeho fixace na kolejnici je pomocí šteftu. Posun vozíku je manuální. Takové štelování je pracné a nebezpečné. Bezpečně je možné vozík nastavovat jen odhadem na návětrné straně, kde není otěž v tahu. Na závětrné straně je třeba otěž povolit, zašlápnout a posunout vozík. Obvykle práce pro dva, při které může dojít ke zranění, nebo dokonce pádu přes palubu. Do takové činnosti se obvykle nikomu nechce, proto plachta nebývá správně vytrimovaná. Výsledkem je nejen menší rychlost plavby, ale i menší pohodlí a větší opotřebení materiálu.

Má-li být posun vozíku co k čemu, je třeba takový kladkostroj, který umožní posun vozíku dopředu rukou. V takovém případě už není trimování geny utrpením.

3697
Na horu