Search
× Search
Proč mají jachty dvě kormidla
Daniel Vodička

Proč mají jachty dvě kormidla

Často se setkávám s otázkou, proč mají jachty dvě kormidla. Tento dotaz má dvě podotázky. Dva kormidelní listy, nebo dvě kormidelní kola? Ty dvě věci spolu nesouvisí. Odpověď je pokaždé trochu jiná a trochu stejná.

Dva kormidelní listy

Začneme u toho, co je méně vidět. Tedy dva kormidelní listy. Všechny starší jachty mají jen jeden list kormidla. Proč tedy najednou listy dva? Podívejte se na tvar trupů starších jachet. Jachta se směrem k zádi výrazně zužovala. Ještě před nějakými 10 lety.  V náklonu se proto kormidlo tolik nezvedalo nad hladinu a stále zabíralo (jakžtakž). Jachta poslouchala kormidelníka.

Šířka jachet na zádi pomalu rostla. Nešla ještě do extrémů, ale rostla. V silnějším větru v náklonu, když byla loď nevyvážená, se častěji stávalo, že se nekontrolovaně stočila proti větru, protože část kormidla, která zůstávala ve vodě, již neměla takový výkon, aby „přeprala“ síly z plachet, které se snažily jachtu stočit.

Velká šíře na zádi se nejprve objevila na závodních jachtách, které dosahovaly skluzových rychlostí. Šlo o jachty IMOCA, Class 40, Classe Mini. Aby bylo možné jachty spolehlivě vést a nebylo nutné extrémně dlouhé kormidlo, začaly se používat dva listy kormidla. Kormidla jsou kratší, jsou méně namáhané, ale i v náklonu je jedno kormidlo celé ve vodě. Díky tomu jachty dobře poslouchají na kormidle.

Dva listy kormidla tedy souvisí s šířkou jachty na zádi. I na extrémně širokých jachtách by bylo možné použít jedno kormidlo, ale muselo by být extrémně dlouhé. To by ale znamenalo extrémní nároky na pevnost a tuhost kormidla a na pevnost jeho zavěšení. Dvě kormidla jsou v takovém případě praktičtější a bezpečnější.

Dvě kormidelní kola

Foto Grand Soleil

Foto Grand Soleil

Dvě kormidelní kola usnadňují pohyb v kokpitu.
Důvod pro použití dvou kormidelních kol je jiný, ale také do značné míry souvisí s šířkou lodi na zádi. Pro správné vedení jachty je dobré, aby kormidelník viděl na přední lem geny, na špiónky.

Na jachtách, které byly úzké na zádi, kormidelník dopředu na plachtu moc dobře neviděl. S rostoucí šířkou kokpitu bylo možné zvětšovat kormidelní kolo, kormidelník mohl sedět dále od středu jachty a lépe viděl na příď. Na závodních jachtách byla svého času velmi rozměrná kormidelní kola. Některé takové jachty se dostaly i do charteru. Vzpomeňte si na Beneteau First 47.7. Příliš praktické to nebylo. Kormidelní kolo se špatně obcházelo.

Foto archiv

Foto archiv

Velké kormidelní kolo na Beneteau First 47.7 překáželo při cestě do kokpitu.
Proto se začala dělat dvě kormidelní kola. Měně překážela v kokpitu. Lépe se vstupuje od zádě do kokpitu. Pro charterové jachty je to ohromná výhoda.

Důvodem tedy je, aby bylo vidět na plachty a aby byl v kokpitu usnadněn pohyb.

Souvisí kormidelní kola s listy kormidla?

Počet kormidelních kol a počet listů kormidla spolu nesouvisí. Ačkoli většina jachet, které mají dva listy kormidla, mají také dvě kormidelní kola, nemá to spolu souvislost. Můžete mít jedno kormidelní kolo a jeden list kormidla, nebo také dva listy kormidla (nezvyklé…). Nebo dvě kormidelní kola a jeden nebo dva listy kormidla. Nebo máte jednu (nebo dvě) kormidelní páku a jeden nebo dva listy kormidla.

7684
Na horu