Search
× Search
Přednosti při předjíždění
Daniel Vodička

Přednosti při předjíždění

Víte, co je na moři předjíždění? Kdy jinou loď předjíždíte a kdy se vaše kurzy křižují? Je to dobré vědět kvůli přednostem.

Loď se strojním pohonem

Křižují-li se kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí ta, která má druhou loď po své pravé straně, jí uvolnit cestu. To je jednoduché.

Toto pravidlo platí, pokud nejde o předjíždění. Při předjíždění se musí předjíždějící loď držet mimo dráhu lodě předjížděné. Za předjíždějící je považována taková loď, která se přibližuje k lodi předjížděné ze sektoru 22,5° za traversem, tedy ze sektoru záďového světla (sektor záďového světla je celkem široký 135°). Během předjížděcího manévru nemůže nastat žádná změna, která by způsobila, že by se loď předjíždějící mohla považovat za loď křižující směr. Zjednodušeně řečeno, předjíždějící loď je po celou dobu předjíždějícího manévru lodí předjíždějící. To jí nikdo neodpáře.

Plachetnice

To samé platí i u plachetnic. V případě předjíždění neplatí pravidla o větru zprava, nebo o závětrné lodi. Také zde se musí předjíždějící loď držet mimo dráhu lodě předjížděné. 

Obecně

I ve vztahu plachetnice vs. loď se strojním pohonem se musí předjíždějící plachetnice držet mimo dráhu předjížděné lodě. Může se zdát zvláštní, že by plachetnice byla rychlejší než loď se strojním pohonem, ale je a bude to stále častější.

Pozor

Při předjíždění je třeba dávat pozor především na mezní situace. Znovu připomínám, že již od úhlu 22,5°za traverzem se jedná o předjíždění a podle toho je třeba se chovat. Bude-li se plachetnice blížit z vymezeného úhlu k lodi se strojním pohonem, jde o předjíždění a musí se držet mimo dráhu lodě předjížděné. Převedeme -li to do laické mluvy, plachetnice v té chvíli "nemá přednost".

5646
Na horu