Search
× Search
Jak se bezpečně naučit zvuková znamení COLREG
Daniel Vodička

Jak se bezpečně naučit zvuková znamení COLREG

Je těžké si pamatovat z COLREGu světla, znaky a zvuková znamení, když je nepoužíváme. Na zvuky máme jednoduchou pomůcku, která vám pomůže si znamení zapamatovat navždy.

Celé kouzlo je schované již v první větě článku, „těžké si pamatovat, když je nepoužíváme.“ To znamená, že pokud bychom je používali, bylo by to lepší. Vše by se vrylo do paměti podobně nesmazatelně, jako iniciály méně inteligentních do kůry stromů.

Stačí je denně používat. Protože na lodi tak často nejezdíme, budeme je až do zapamatování používat v autech. 

Odbočujete vozem vpravo, blinkr a jeden krátký tón klaksonem.

Odbočujete vlevo, blinkřík a dva krátké.

Tři krátké znamenají, že dávám zpětný chod..

Dva prodloužené a jeden krátký znamená zamýšlím vás předjet po vašem pravém boku (s tím bude problém, příliš se to na silnici nepoužívá).

Dva prodloužené a dva krátké znamenají, že ho vezmete zleva.

Předjížděný by měl, ale na to se nedá tak docela spolehnout, odpovědět prodloužený – krátký – prodloužený – krátký, když s vaším manévrem souhlasí.

Pět krátkých tónů naopak znamená nerozuměl jsem vašemu manévru.

V nepřehledné zatáčce se vydává jeden prodloužený a odpověď je stejná. Na silničkách v balkánských horách je toto znamení COLREG běžné.

Zbývá kotvení. S tím bude problém, protože mlhavé noci obvykle netrávíme ve svých vozech. Tedy alespoň jednou po přistání, po zaparkování, jeden signál do mlhy. Pro zapamatování.

Po začátku nočního klidu po 2200 je nutné výuku omezit. Alespoň ve městech a na vesnicích. Ve volné krajině je možné pokračovat i v nočních hodinách. 

6465
Na horu