Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Ovládací prvky přední plachty
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Ovládací prvky přední plachty

Potřebujete plout stejně rychle, jako pluje váš soused. Co vše můžete udělat proto, aby byla vaše gena ideálně nastavená? Jaké všechny trimovací prvky jsou k dispozici?

Včera jsme se detailně podívali na trimovací prvky hlavní plachty. Dnes uděláme pár kroků k přídi a podíváme se na genu, respektive jakoukoli přední plachtu.

Otěž

Otěž je nejdůležitějším trimovacím prvkem přední plachty. Pomocí otěže nastavujeme úhel náběhu větru do plachty. Pro mnohé jachtaře a na mnoha lodích je otěž vlastně jediným snadno ovladatelným trimovacím prvkem přední plachty. Správné nastavení otěže geny poznáme podle špiónů na plachtě.

Foto Pavel Nesvadba

Foto Pavel Nesvadba

Gena je připravena k vytažení.
Výtah

U výtahu přední plachty platí podobná pravidla, jaká platí i u hlavní plachty. Tedy do silnějšího větru dotahovat, do slabšího povolovat. Stejně tak je důležité výtah napínat na stoupačku a můžete ho mírně povolit po odpadnutí na bočák a zaďák.  Při dotažení výtahu se nejhlubší část profilu plachty posune dopředu a zadní část profilu bude plošší.

U rolovacích předních plachet se obvykle s výtahem geny příliš nepracuje. Je to ale chyba. Výtah je na charterových lodích často povolený a na stoupačku by potřeboval dotáhnout. Pokud je na stoperu v kokpitu, nemusíte se dotažení bát. Horší je situace, kdy je výtah geny na stoperu na stěžni, kde není možné jej dotáhnout. V takovém případě je třeba ho vyměnit ze některé nepotřebné lano a protáhnout ho do stoperu v kokpitu, aby s ním bylo možné pracovat.

Foto Pavel Nesvadba

Foto Pavel Nesvadba

Poloha vozíku je pro správný trim klíčová.
Otěžový vozík

Poloha otěžového vozíku ovlivňuje především twist přední plachty. Dále má na svědomí hloubku profilu ve spodní části plachty.

Otěžovým vozíkem nastavujeme přetočení zadního lemu plachty v její horní části. Posunem vozíku dopředu zmenšujeme twist, tedy přetočení zadního lemu. Pozice vozíku reguluje správné nastavení plachty v celé její výšce.

Jednoduše si můžeme říci, že pokud odpadáme, posouváme vozík dopředu, dokud se nám nepodaří srovnat i vrchní špiónky na plachtě.

Přední/zadní stěh

Důležitým prvkem pro správný trim geny je také napětí předního stěhu. Znovu platí, že v silném větru dotahujeme zadní stěh, který má vliv na dotažení stěhu předního. Je-li přední stěh při stoupačce prověšený, žádná velká sláva nás v cíli nečeká.

4838
Na horu