Search
× Search
Návětrná nebo závětrná?
Vojtěch Sládeček
/ Kategorie: Technika plavby

Návětrná nebo závětrná?

Víte, co znamená, že je loď návětrná, nebo naopak závětrná? Co se děje, když v sílícím větru ztrácíme kontrolu a jak lépe docílit vyváženosti plachet? Pro správnou odpověď trochou teorie, kterou použijete v praxi.

Vše se odvíjí od dvou plošných těžišť a jejich vzájemné poloze. Řeč je o těžišti laterálu, neboli bočního průmětu zanořené části lodi a těžišti plachet. Jsou-li pozice těchto dvou těžišť umístěné přímo nad sebou, loď je vyvážená, má tendenci plout rovně.

S pozicí těžiště laterálu mnoho neuděláme, vychází z konstrukčního řešení. S těžištěm plachet je to jiné. Při plném oplachtění má svoji stálou pozici, ale jakmile plachty zrefujeme, nebo vypustíme, těžiště se mění. 

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad surfu. Pro zatáčení se místo kormidla používá změna pozice těžiště plachet. Pokud plachtu nakloním dopředu, posunu těžiště plachet před těžiště laterálu a vzniklý moment mi začne surf stáčet do závětří. Nakloním-li plachtu více dozadu, posouvám těžiště plachet dozadu a vzniklý moment mi loď začne tlačit proti větru.

Zjednodušeně řečeno, na plachetnici mi hlavní plachta tlačí loď více do návětří a přední plachta tlačí loď do závětří. Při dobrém trimu je minimální tlak na kormidlo a loď pluje rovně.

Konstruktéři většiny lodí se záměrně snaží umístit těžiště plachet více do hlavní plachty, a to z důvodu bezpečnosti. Pokud do přitažených plachet začne foukat silný vítr, může dojít k samovolnému vyostření lodi proti větru tzv. spinoutu. V plachtách už bylo moc síly, kormidlo ztratilo účinnost a pozice těžiště plachet vytlačí vzniklým momentem loď přímo proti větru do „bezpečí“ kde se energie v plachtách eliminuje, protože plachty nebudou optimálně obtékané, začnou flatrovat a energii vypustí. Teprve po eliminaci této velké energie získáváme opět účinnost na kormidle, tedy i kontrolu nad lodí.

Pokud k takovým situacím dochází, už víme, kde je problém. Máme moc velkou plochu hlavní plachty a bude ji potřeba zrefovat a lépe tak vyvážit loď pro dané podmínky. O takové lodi také můžeme prohlásit, že je silně návětrná. V první fázi ještě před refováním je možné být připravený buď na otěži hlavní plachty, nebo na otěžovém vozíku hlavní plachty a v případě silného poryvu a vyděšených očí kormidelníka, který se pere s kormidlem, plachtu vypustit. Tím se eliminuje energie z hlavní plachty, která loď tlačí proti větru a posune se tím těžiště plachet více dopředu, takže bude snazší vést loď zpět na původní kurz.

Na závěr drobná poznámka pro zkušenější trimery. Pokud pro vypuštění použijete otěž hlavní plachty, myslete na to, že jejím uvolnění měníte twist (neboli přetočení) v její horní části. Pokud pro vypuštění používáme vozík hlavní plachty, twist zůstává stejný, měníme pouze úhel náběhu.

 

 

11706
Na horu