Search
× Search
Kormidlovat plachtami
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Kormidlovat plachtami

Přivažte se kormidlo a pokračujte v plavbě tak, že budete kormidlovat plachtami. Jde vám to? Nejde? Nebo nevíte, jak na to? 

Co se stane když…
Plujete rovně. Genu máte vytrimovanou podle špiónků. Nyní přitáhnete otěž hlavní plachty (nebo otěžový vozík). Co se stane? Jachta se začne stáčet proti větru. Nyní hlavní plachtu výrazně povolíme. Co se bude dít? Samozřejmě začne od větru odpadat.
Podobně můžeme zacházet s genou. Pokud genu přitáhneme, bude mít jachta tendenci odpadat od větru. V případě povolení bude naopak ostřit. Sami si to vyzkoušejte. Pro začátek doporučuji přitahovat či povolovat velmi výrazně, aby byla změna kurzu ihned zřejmá.
S těmito vědomostmi si můžete zkusit plavbu s přivázaným kormidlem. S plachtami si pohrajete, dokud jachta nepopluje rovně.

Proč se tak děje?

Je to jednoduché. Jachta se otáčí kolem těžiště ponořené části trupu. Jako bychom tímto těžištěm měli proloženou osu, kolem které se otáčí. Jako větrná korouhvička kolem osy. Nyní si představíme, že přitáhneme hlavní plachtu. Vítr se do ní více opře a má tendenci ji stočit po větru. Příď se samozřejmě stočí proti větru. Nyní naopak přitáhneme genu. Vítr se více opře před osou, kolem které se jachta točí, a stočí příď po větru. 

K čemu nám to je?

Když dokážeme jachtu ideálně vytrimovat tak, aby plula rovně, popluje rychleji. Proč? Protože nemusíme vytáčet kormidlo a tím s ním brzdit.
Druhým důvodem je, že při plavbě s autopilotem správný trim znamená, že autokormidlo se méně „pere“ s lodí a díky tomu má menší spotřebu elektrické energie. Navíc je plavba přesnější a nedochází k tomu, že autopilot ztratí nad lodí kontrolu.
 

8693
Na horu