Search
× Search
Kontrašot při plavbě na zaďák
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Kontrašot při plavbě na zaďák

Při plavbě na zaďák máme ráhno vyloženo daleko do boku. Aby se zabránilo možným škodám v případě nechtěné halzy, je velmi žádoucí používat tzv. kontraotěž. Nezabrání sice samotné halze, ale zabrání tomu, aby ráhno cestou přes střed lodi smetlo každou hlavu, která se mu postaví do cesty. Často ale vidíme špatně použitou kontraotěž.

Kontraotěž uvazujeme na konec ráhna, vedeme ji do kladky umístěné na pevném bodě na přídi a zpět do kokpitu, ideálně na vinšnu. Takové vedemní má své důvody.

Konec ráhna

Kontraotěž uvazujeme na konec ráhna, protože je zde maximální páka. Dalším důvodem je, že se ráhno nezlomí ani v případě, že se jeho konec po rozhoupání lodě zanoří do vln. Pokud by byla kontraotěž na ráhně uvázána jinde než na konci, zlomení ráhna by hrozilo.

Vazák na přídi

Z konce ráhna vedeme kontraotěž do kladky někde na přídi lodě. Obvykle ji upevníme na vazáku. Čím dále na přídi je kontraotěž uchycena, tím je lepší úhel, kterým táhne a ráhno je stabilnější. Chytíme-li kontraotěž jen ve středu lodi, nepodaří se nám ráhno pořádně dotáhnout.

Kladka a do kokpitu

Lano je třeba vést na přídi přes kladku a na vinšnu do kokpitu. Je to proto, abychom ho byli schopni kdykoli v případě potřeby povolit. Může být nutné vyostřit a ráhno dotáhnout, nebo dojde k nechtěné halze a kontraotěž budeš zapotřebí pomalu povolovat. Přes vinšnu je to možné a bezpečné, ostatní způsoby zavánějí rizikem a chaosem.

Kontraotěž můžeme použít i při plavbě ve slabším bočním větru na vlnách, kdy nám pomůže stabilizovat ráhno, které by jinak létalo zboku na bok.

4974
Na horu