Search
× Search
Jak plout s kosatkou na zaďák
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak plout s kosatkou na zaďák

Jste na charterové jachtě, která je vybavena jen menší genou (kosatkou) okolo 100 % velikosti. Nemáte spinakerový peň. Jak v takovém případě plout na zadní vítr?

Často se na zadní vítr pluje na „motýla“. S velkou genou a spinakerovým pněm. Je sice pracné, to nastavit, ale funguje to. Máte-li velkou genu, tak je to dokonce jakžtakž stabilní i bez pně, pokud genu trochu více vypustíme.

Potíže nastanou s malou přední plachtou bez pně. Můžeme se pokusit ji vystavit na motýla, ale je velmi nestabilní a plavba je stresující. Nechcete-li plout na motor, je tu jedno jiné řešení.Tím je křižování po větru.

Neplujete na zaďák, ale na zadobok v kurzu, který jachta uveze. Tedy tak, aby vám nepadala kosatka schovaná již za hlavní plachtou. Kosatka je v takovém případě jasným indikátorem, že moc odpadáte. Jakmile začne padat, musíte vyostřit.

Plujete stejně jako na stoupačku. Jen křižujete po větru. Obrat za obratem. Na jeden bok, halza, na druhý bok. Na rozdíl od plavby na motýla to je klidná plavba bez stresu, bez obav, že dojde k nechtěné halze.

Pozor na přílišné ostření

Mnozí kormidelníci mají při tomto způsobu plavby tendenci stále vyostřovat. Neplují pak na zadobok, ale na bok. Mají sice rychlost, jachta se naklání a má výkon, ale příliš se neblíží k cíli. Je třeba kontrolovat stále kurz, stále se snažit odpadat až do chvíle, kdy začne gena padat. Pak je znovu třeba mírně vyostřit.

4247
Na horu