Search
× Search
Když nejde odpadnout…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Když nejde odpadnout…

Dvě plachetnice se křižují, jachta s větrem zleva by měla uvolnit cestu, kormidelník to vidí, vše vypadá pod kontrolou. Nestane se však nic, ozve se rána a je tu nepochopitelná kolize.

Proč k nehodě došlo, když obě jachty o sobě věděly a vše se zdálo být pod kontrolou? Kormidelník s větrem zleva chtěl odpadnout, ale loď neposlechla, nechtěla odpadnout.

Důvod je jednoduchý. Kormidelník sice stočil kormidlo, ale trimmer hlavní plachtu nepovolil a loď odpadnout nemohla. Pojistná událost byla na světě.

Od určité síly větru může být nemožné odpadnout bez povolení hlavní plachty. Může za to návětrnost jachty.

Za určitých podmínek bývá jachta návětrná, znamená to, že má tendenci se stáčet proti větru. Je to dáno tím, že těžiště plachet je posunuto za těžiště ponořené části trupu, tedy za těžiště laterálu. Můžeme si představit, že vítr na plachty působí v jejich těžišti. Pokud pak proložíme svislou osou těžiště ponořené části jachty a zatlačíme v místě těžiště plachet, jachta se kolem osy bude stáčet přídí proti větru. Je-li kormidlo rovně. vychýlíme-li kormidlo po větru, bude záležet na tom, která síla bude větší. Jestli síla plachet, nebo síla kormidla. Bude-li převažovat síla plachet, jachtě se nepodaří odpadnout. 

Když je jachta návětrná, musíme vyrovnávat kurz kormidlem stočeným po větru, aby dokázala plout rovně. Toto vyrovnávání však má své limity. Od určité síly větru už ani vytočené kormidlo nepomůže.

Do podobné situace se dostaneme, pokud se snažíme odpadnout a nepovolíme hlavní plachtu. Máme vytočené kormidlo, loď by měla odpadnout, ale neodpadne, protože tlak větru v hlavní plachtě to nedovolí. Stále stáčí jachtu přídí proti větru.

Potřebujete-li tedy rychle odpadnout (například abyste zabránili kolizi), nezapomeňte povolit otěž hlavní plachty. Jinak může být vaše snaha marná. Samozřejmě od určité síly větru…

934
Na horu