Search
× Search
Kdy pracujeme s kikingem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Kdy pracujeme s kikingem

Trimovacích prvků na turistických jachtách mnoho není. Navzdory tomu mnozí jachtaři některé z nich nechávají bez povšimnutí. Jedním z nich je kiking.

Funkcí kikingu je regulace výšky ráhna. Dotažením kikingu stahujeme ráhno dolů a tím zmenšujeme twist hlavní plachty. Jsou ale okamžiky, kdy dotažení kikingu nemá na twist hlavní plachty téměř žádný vliv.

Stoupačka

Při plavbě proti větru míváme dotaženou otěž hlavní plachty. Kiking nám v té chvíli nepomůže. Je-li dotažená otěž hlavní plachty, která dotahuje ráhno ke středu a dolů, povolení kikingu nemá na twist žádný vliv, protože ráhno je dolů staženo otěží. Z toho vyplývá, že při plavbě proti větru je funkce kikingu zanedbatelná, protože twist primárně nastavujeme otěží hlavní plachty. Potřebujeme-li mít plachtu přitaženou ke středu, ale s twistem, dosáhneme toho přetažením otěžového vozíku mírně do návětří a povolením otěže. Samozřejmě s povoleným kikingem.

Boční a zadoboční kurzy

Potřeba kikingu se začne ukazovat na bočních a zadobočních kurzech. Zde už povolená otěž hlavní plachty nestahuje ráhno dolů.Ráhno má tendenci se zvedat. Podíváme-li se na horní část zadního lemu hlavní plachty, uvidíme, že vršek plavby je přetočený, plachta má velký twist. Chceme-li twist zmenšit (většinou bychom měli chtít), dotahujeme kiking. Na zadním lemu plachty je vidět, že se zavírá. Pokud jsme ještě s kikingem nepracovali, můžeme si to vyzkoušet. Na bočák nebo zadobok povolíme (velmi výrazně, aby to bylo patrné) kiking a později ho dotáhneme podle potřeby. Plachta se znovu zavře. To vše s pohledem upřeným na horní část plachty.

Za silného větru, kdy jachta pluje „na hraně“, může být jedním ze střednědobých řešení povolení kikingu. Hlavní plachta se nahoře otevře a ztratí část výkonu. Toto je extrémně účinné u plachet typu square top (jde o plachty, které svým tvarem nepřipomínají trojúhelník, ale čtyřúhelník).

Kiking je velmi užitečný pomocník. Na mnohých charterových jachtách je to však jen lano navíc, které plete posádku a vyvolává pro mnohé skippery nepříjemné otázky.

 

 

1090
Na horu