Search
× Search
Je možné si při kotvení vyvázat záď na břeh?
Daniel Vodička

Je možné si při kotvení vyvázat záď na břeh?

Již jednou jsme na Lodních novinách toto téma řešili. V Řecku běžná věc někdy v Chorvatsku vyvolává kontroverze. Tentokrát se téma probíralo na stránkách magazínu Morski.hr. Je to možné? Jak daleko od břehu, musí být lano označené?

Čím jsou zátoky plnější, tím více jachet stojí s přídí na kotvě a se zádí uvázanou na břeh. Zatímco malé jachty stávají 10 – 20 metrů od břehu, některé superjachty už spíše 40 – 50 metrů. Někdy jediná loď zabere celou zátoku. Na dotaz chorvatského magazínu, je-li toto dle zákona možné, odpovídal pracovník Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

„Uvazování jachet na pobřeží mimo přístav není žádným zákonem zakázáno. Nesmí však ohrožovat bezpečnost plavby, lidské životy, majetek, pobřeží a mořské prostředí. Samozřejmě to platí jen tam, kde není kotvení zakázáno. Zároveň nesmí bránit v plavbě ostatním lodím.“

Tento způsob stání tedy není zakázaný. V případě konfliktu s úřední osobou je na jejím rozhodnutí, jestli způsob, kterým jsem vyvázaný, ohrožuje bezpečnost plavby, nebo nikoli. Stojím-li zádí 10 metrů od pobřeží, jen těžko se bude chtít za mnou někdo s lodí protáhnout. Pokud je to 30 metrů, už může být moje lano příčinou nehody. Abychom se nebezpečné situaci vyhnuli, je třeba lano označit. Přes den může sloužit k označení fendr, v noci pak blikačka. Například něco takového.

1744
Na horu