Search
× Search
Červená blikačka na vyvazovací lana
Daniel Vodička

Červená blikačka na vyvazovací lana

Stojíte s přídí na kotvě, zádí vyvázaní ke břehu. Jak označit vyvazovací lana tak, aby v noci nepředstavovala nebezpečí pro ostatní provoz?

Stojíme-li zádí vyvázáni ke břehu je vhodné záďová lana označit světlem. Především za situace, kdy je vzdálenost mezi zádí jachty a břehem větší. Stojíme-li zádí 3 metry od břehu, těžko se někdo mezi námi a břehem pokusí proplout, ale vzdálenost je mnohem častěji 10 a více metrů. V takovém případě již může hrozit riziko.

V Řecku používají na lanech červené vodotěsné blikačky, které mají navíc světelné čidlo a po východu slunce se vypnou. Jistě bude podobných světel v nabídce více. Zde uvádíme příklad jednoho z nich.

1520
Na horu