Search
× Search
Jak je to s odpadem na jachtách
Daniel Vodička

Jak je to s odpadem na jachtách

Odstraňování odpadů z jachet na moři dle přílohy V k úmluvě MARPOL 73/78

 

Druhy odpadů

Mimo zvláštní oblasti

Ve zvláštních oblastech 1)

Výrobky z umělých hmot včetně lan z umělých vláken

Odstraňování zakázáno

Odstraňování zakázáno

Papírový, textilní, kovový a skleněný odpad

Odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží

Odstraňování zakázáno

Potravinový odpad

Odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží

Odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží

 

Veškeré odpady shromážděné ve zvláštních nádobách na jachtě se ukládají v přístavních sběrných zařízeních.

1)Zvláštní oblasti jsou v souladu s pravidlem 5 přílohy V. protokolu1978k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, oznámeným pod č. 71/1995 Sb., tyto oblasti: Středozemní moře, Baltské moře, Černé moře, Rudé moře, Perský záliv, Severní moře, antarktická oblast již od 60. rovnoběžky jižní šířky a Karibské moře.

435
Na horu