Search
× Search
Co říká barevný diagram?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Co říká barevný diagram?

Směsice barev na obrázku vyjadřuje závislost jednotlivých plachet na směru a síle větru. Základ grafu je podobný jako u polárního diagramu, který zobrazuje závislost rychlosti jachty na směru a rychlosti větru.

Pavučina, která je podkladem diagramu, zobrazuje na sbíhajících se úsečkách úhel větru vůči lodi. Nahoře je úhel 0°, tedy příď jachty, vpravo a vlevo je bočák (90°), dole zaďák (180°). Úhly platí pro zdánlivý vítr (AWA).

Kružnice spojující pavučinu zobrazují rychlost větru. Znovu jde o zdánlivý vítr (AWS).

Pravá část grafu je pro symetrické spinakery, levá pro spinakery asymetrické.

Symetrické

Jednotlivé barevné fleky zobrazují různé druhy spinakerů. Začneme-li vpravo, vidíte, že modrá plachta s označením 1S je použitelná od cca 65°AWA do cca 10 uzlů AWS (zdánlivého větru). Při otevřelejším kurzu může být na stěžni cca 12 uzlů větru. Červený 3S je určený na bočáky do cca 20 uzlů větru. Zelená barva značící spinaker je velmi univerzální od bočáku k zaďáku do cca 15 uzlů AWS. Symetrická 4S je plachtou do silného větru.

 Asymetrické

Asymetrické spinakery začínají šedivou plachtou Code 0. Vidíte, že ve slabém větru je možné s náí plout velmi ostře, V 15 uzlech AWS je to už jen na bočák. Plachty 1A a 3A jsou úzce zaměřené na bočák, liší se rychlostí větru. 2A je plachta běžně používaného rozsahu. 4A je na silný zadobok a 5A na silný bočák.

Z grafu jasně vyplývá, že symetrické spinakery jsou vhodnější na zaďák.

Jde o označení a rozsahy jednoho konkrétního výrobce, Jiní výrobci budou mít diagram jiný.

3714
Na horu