Search
× Search
Co je třeba vědět o VHF, 1.díl
Vojtěch Sládeček

Co je třeba vědět o VHF, 1.díl

Většina lodí, se kterými se běžně setkáme, musí být vybavena radiostanicí. Ve většině případů si začínající jachtaři musí kromě kapitánského kurzu dodělat ještě kurz radiooperátora. K dobrým mravům na vodě patří nejenom schopnost správného použití VHF, ale i znalost mezinárodně sjednocených volacích zpráv, které mají své určité priority. Dnes se zaměříme na základní typy nouzového volání.

Typy volání můžeme rozdělit na několik kategorií. Liší se svoji prioritou. Nejnižší prioritu má první typ, který nazýváme:

RUTINNÍ VOLÁNÍ ( Routine messages)

Jedná se o běžnou komunikaci loď – loď, nebo loď – přístav, za účelem domluvy na kotvení, žádosti o povolení ke vplutí do přístavu (tzv. Port Control), nebo kontrola kvality vysílaní z konkrétní stanice (tzv. radio check).

Pro rutinní volání jsou vyhrazeny specifické kanály, pro komunikaci ship to ship např. kanál 72. V případě komunikace s přístavem lze číslo kanálu dohledat v pilotovi. Např. v Chorvatsku se používá kanál č. 17, v Anglii kanál 80.

Při komunikaci loď - loď je nejlepší být předem domluvený na konkrétním kanálu, který si obě stanice naladí. Pokud kanál domluvený nemáte, je možné pro první kontakt použít nouzový kanál číslo 16 a co nejrychleji pak přejít na kanál, který je pro tento typ komunikace určen. Důležité je kanál 16 neblokovat, je vyhrazen pro jiné účely.

BEZPEČNOSTÍ VOLÁNÍ (Safety messages)

Bezpečností volání má za účel varovat nebo upozornit na nebezpečí a pro své označení používá mezinárodní volací znak SECURITE a jedná se o první, tedy nejnižší stupeň závažnosti.

Nejčastěji se s tímto můžeme setkat před předpovědí počasí. Na nouzovém kanálu 16 uslyšíme SECURITE varování, že se chystá vysílání předpovědi, nebo sdělení jiné důležité informace, jako je například nefunkční maják, nebo nebezpečný neoznačený plovoucí objekt. Na kanále 16 přijde jen krátké upozornění, o co se jedná a bude sdělena informace o jiném čísle kanálu, kde si můžeme kompletní znění tohoto varování poslechnout. Je to opět z důvodu toho, aby se neblokoval kanál 16.

URGENTNÍ VOLÁNÍ nebo také PILNOSTNÍ (Urgency messages)

Tento typ volání je druhým nejzávažnějším typem volání a pro své označení používá mezinárodní volací znak PAN-PAN.

Tento typ volání použijeme v případě, že potřebuje neodkladnou pomoc, ale ani loď ani posádka nejsou v bezprostředním ohrožení. Příkladem může být zajištění odtahu v případě, kdy má motorová loď problém s motorem a je proudem pomalu unášena do pásma rozdělené plavby.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (Distress messages)

Toto volání je pak na samém vrcholu priority a znamená bezprostřední ohrožení lodi nebo lidského života. Jako volací znak používá MAY- DAY.

Tísňové volání se použije například při požáru na palubě, když se loď potápí, nebo když nějaký člen posádky dostal infarkt a situace tak vyžaduje neodkladnou pomoc.

Důležitým faktem na závěr je, že pokud zachytím nouzové volání PAN PAN nebo MAY DAY, jsem povinen poskytnout pomoc, ale nesmím ohrozit loď ani posádku. Zároveň je důležité podotknout, že bychom se jako kapitáni plavidel měli řídít nařízením SOLAS (Safety Of Life at Sea) kapitoly V., kde se hovoří o tom, že žádný s nouzových signálů, tedy i nouzové volací znaky, nesmí být zneužity!

Příště se podíváme na správnou formu volání a pár základních pravidel, která patří ke správnému používání lodní radiostanice.

 

 

 

11152
Na horu