Search
× Search
Aby rolovací plachta nezlobila
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Aby rolovací plachta nezlobila

Rolovací hlavní plachta dokáže někdy nepěkně zazlobit. Když se zasekne ve stěžni na půli cesty, není možné ji vytáhnout ven, ani zarolovat dovnitř. Někdy může jít o nebezpečné chvíle. Jak tomu zabránit?

K zaseknutí rolovací hlavní plachty ve stěžni dochází ve chvíli, kdy se v drážce, kterou plachta prochází dovnitř do stěžně, zasekne volný záhyb plachty. Ten se dokáže kousnout způsobem, který se zdá být neřešitelný. Pokud se nám nechce na stěžeň...

Dotáhnout akorát

Aby k tomu nedocházelo, je třeba plachtu navíjet do stěžně kontrolovaně. V plachtě musí být tah, aby jednotlivé otočky plachty na trnu, na který se navíjí, byly utažené. Ne moc, ne mámo, tak akorát...

Jsou-li otočky příliš volné, navinutá plachta je na trnu volná tak, že se do profilu stěžně nevejde a při vytahování plachty se uvolněný záhyb spolu s vytahovanou plachtou zasekne v drážce. Pak nejde plachta ani ven, ani dovnitř.

Dotahujeme-li plachtu příliš napnutou, také to není dobře. V první řadě se prohne trn a plachta se dře o stěny stěžně. Zároveň mohou nastat potíže s navíjením břicha plachty. Zatímco spodek a vršek plachty je dotažený, břicho je volné a hromadí se. Přílišné dotažení plachty navíc plachtě nesvědčí. Vlákna zůstávají dlouhou dobu napnutá a plachta se vytahuje.

Správná pozice ráhna

Problémy mohou vzniknout také kvůli nevhodné pozici ráhna. Rolujeme-li plachtu s příliš zvednutým ráhnem (i tací se najdou), plachta není v horní části napnutá a dochází k problémům, které jsme již popsali.

Plachta se spírami

Je-li plachta vybavena svislými spírami, Je nutné, aby první spíra byla při navíjení rovnoběžná se stěžněm. Není-li tomu tak, dochází hned k problémům.

Jak plachtu uvolnit

Uvolnění zaseklé plachty je možné dvojí cestou. Ta první je jednodušší, ale brutálnější. Řídí se bulharským pořekadlem: „Co nejde silou, jde ještě větší silou!“ Když nejde plachty vytáhnout, zabereme více. A pak ještě více… Až se dílo podaří. Jen pozor, abyste něco nezničili. Ukrutná síla, kterou použijete, musí být přesně… Přesně… Přesně akorát!

Druhá možnost je šetrnější. Pošlete někoho na stěžeň a ten bude při vytahování plachty druhou stranou kuchyňské lžíce zastrkovat do stěžně přebytečné záhyby plachty. Jde to pomaleji, ale rizika jsou menší. Vlastně skoro žádné…

4888
Na horu