Search
× Search
Thorovo nukleární kladivo na emise
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Thorovo nukleární kladivo na emise

Norská loděnice Ulstein představila koncept 149 metrů dlouhé lodi s jaderným pohonem, která má sloužit jako mobilní dobíjecí stanice na vlnách, a tak přispět k dekarbonizaci námořního průmyslu.

Nový design s pracovním názvem Thor vychází z konceptu 3R (Replenishment - zásobování, Research - výzkum, Rescue - záchrana). Na jeho palubě má být thoriem poháněný reaktor založený na roztavené soli (MSR), který bude generovat velké množství čisté energie. Proto je loď zároveň chápána jako plovoucí dobíjecí stanice pro expediční lodě s bateriovým pohonem operující v nejodlehlejších koutech světa.

"Máme cíle, ambice a environmentální povinnost přepnout na bezemisní chod, ale dosud jsme neměli řešení," prohlásila výkonná šéfka Ulsteinu Cathrine Kristiseter Martiová. Takovou odpovědí podle ní může být právě Thor.

Součástí prezentace je rovněž sesterský koncept lodi Sif, 100metrového expedičního plavidla s bateriovým pohonem, které se bude dobíjet za plavby z Thoru. Takto může Thor živit najednou čtyři lodě, zatímco sám nebude žádné doplňování paliva potřebovat, protože reaktory typu MSR jsou takzvanými množivými reaktory, které vyrábějí více paliva, než samy spotřebují. Thorium coby množivý materiál může pomocí tepelných neutronů produkovat uran pro další provoz reaktoru.

Potenciál thoriových MSR reaktorů je předmětem výzkumu. Škála reakcí zahrnuje nadšené ovace i kroucení hlavou nad nafouknutou bublinou. Nespornou výhodou tohoto konceptu je dostupnost a nízká cena thoria v porovnání s uranem i nižší toxicita jaderného odpadu.

Experimenty se prováděly jen ve výzkumných reaktorech, žádné velké, ekonomicky použitelné postaveny nebyly. V Ulsteinu ale technologii věří a tento koncept považují za chybějící kousek skládačky, který námořní dopravu posune k bezemisní budoucnosti.

1346
Na horu