Search
× Search
Jak vybrat správnou velikost lodní baterie
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Jak vybrat správnou velikost lodní baterie

Baterie zajišťující provoz palubních přístrojů a spotřebičů je podstatnou součástí lodní výbavy. Aby byla spolehlivým zdrojem energie, musí mít dostatečnou kapacitu. Jak zjistíme, po jak velké baterii sáhnout?

U lodních baterií rozlišujeme mezi startovacím typem pro krátkodobé dodávky značného množství proudu a spotřebním typem pro dlouhodobější dodávky menšího proudu. V tomto článku se zaměříme na druhý z uvedených typů, nicméně v obou případech by baterie měly být bezúdržbové a zabezpečené proti překlopení, tedy hermeticky uzavřené.

Ať je baterie olověná, gelová či jiná, vždy má nějakou kapacitu. Abychom uživili přístroje na palubě, potřebujeme baterii s odpovídající kapacitou. Kapacita se uvádí v ampérhodinách (Ah) a je údajem o množství proudu, které může baterie kumulovat.

Aby baterie mohla napájet všechny spotřebiče během požadovaného časového intervalu, je třeba znát palubní energetickou bilanci. Jednoduchým postupem je sumarizovat všechny spotřebiče s jejich odběrem proudu I v ampérech A, vynásobit očekávanou provozní dobou t v hodinách (h) dle vzorce K = I x t a výsledné údaje za každý spotřebič sečíst. Neznáme-li odběr proudu, lze jej snadno zjistit z příkonu P ve wattech (W), děleno provozním napětím U ve voltech (V) I = P / U. Získaný výpočet se ještě vždy vynásobí bezpečnostním koeficientem 1,7.

Vezměme modelový příklad plachetnice se 14 spotřebiči: poziční světla, světla v interiéru, osvětlení paluby, osvětlení kompasu, log, hloubkoměr, elektrické vinšny, gps. navigace, autopilot, kotevní naviják, lednice, čerpadlo na vodu, bilge pumpa. Uvedené spotřebiče odpovídají běžné výbavě středně velké jachty. Vychází se ze spotřeby v průběhu 24 hodin. Průměrnou letní noc počítáme o 8 hodinách (poziční světla), u lednice předpokládáme chlazení asi 50 % času (=12 hod.) Ostatní časy mohou být proměnné dle zvyklostí na palubě. Proud (A) se vypočítá z výkonu (P) děleno napětím (V), v našem případě 12 V.

Tím nejhladovějším spotřebičem bývá lednice. Pokud odběr činí kupříkladu 4,17 A, znamená to nárok na 50 Ah kapacity baterie (4,17 A x 12 h). Takto postupujeme u všech spotřebičů, než dojdeme k celkovému číslu. To se bude u plachetnice s uvedenými přístroji a spotřebiči blížit 200 Ah. Následně číslo vynásobíme bezpečnostním koeficientem 1,7, takže získáme 340 Ah. Vhodnou baterií pak vybereme z nabídky výrobců, ale pro jistotu sáhneme po o něco větší kapacitě, např. 360 Ah.

Jelikož proudu není nikdy dost, je namístě s ním šetřit. Třeba použitím kotevních světel s čidly reagujícími na denní světlo nebo svícením úspornými žárovkami. Řadu přístrojů mohou také živit suché články.

362
Na horu