Search
× Search
RINA pomůže majitelům i návrhářům superjachet
Jan Koukal

RINA pomůže majitelům i návrhářům superjachet

Klasifikační a konzultační společnost RINA chce nabídnout podporu přibývajícím majitelům superjachet. Spustila službu RINA Maxima určenou podpoře majitelů motorových lodí a plachetnic v délce 40-180 metrů. Nabídkou chce mimo jiné reagovat na aktuální témata dneška a blízké budoucnosti, jako jsou třeba alternativní paliva či otázky kyberbezpečnosti.

Nová iniciativa byla oznámena na výstavě Monaco Yacht Show. Výkonný viceprezident RINA Giosué Vezzuto upozornil, že sektor superjachet prochází zásadní transformací, jejímiž tahouny jsou dekarbonizace a digitalizace. Na tyto trendy chce nová služba reagovat. „Tato služba pomůže majitelům, designérům a operátorům proplouvat pravidly a vodítky nutnými pro splnění certifikačních nároků u stále komplexnějších systémů na palubách superjachet, včetně začlenění nejrůznějších volnočasových aktivit,“ uvedl Vezzuto.

RINA Maxima se zaměří na nejvyšší segment trhu s důrazem na zakázkové projekty, u nichž je vyžadován nový soubor pravidel odrážejících složitost stavby. Tým odborníků provede majitele, loděnice, projektové manažery a další zúčastněné strany parametry a klasifikací staveb, procesem schvalování plánů a dalšími službami, jako je kybernetická bezpečnost, posuzování hluku a vibrací a certifikace udržitelnosti.

Vezzuto dodal, že RINA chce v sektoru superjachet posilovat s důrazem na nové technologie a inovace. „Projekt Maxima pokrývá oblasti od alternativních paliv po kybernetickou bezpečnost. Vzhledem k tomu, že tento sektor využívá stále pokročilejší řešení a technologie, chceme své odborné znalosti nabídnout majitelům, stavitelům i operátorům,“ řekl Vezzuto.

Společnost RINA má bohatou historii. Jde o nástupnickou organizaci Italského námořního registru založeného v roce 1861. Dnes je RINA nadnárodní společností se sídlem v Janově, která kromě námořního odvětví působí v energetice, průmyslu, nemovitostech či mobilitě. Silnou pozici zaujímá v oblastech testování, inspekcí, certifikace, klasifikace a inženýrských konzultací.

206
Na horu