Search
× Search
Proč zvláštní kormidla na Charal 2?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Vende Globe

Proč zvláštní kormidla na Charal 2?

Srovnáte-li novou jachtu IMOCA Charal 2 s ostatními jachtami třídy, musíte si všimnout ohromného rozdílu v pozici a tvaru kormidel. Dvojice kormidel na jachtě Charal 2 je v podstatě ve středu zádi a kormidla jsou velmi dlouhá a úzká.

Charal 2 vychází z první jachty IMOCA, kterou navrhoval Sam Manuard L´Occitane. Jachta, na které se Vendée Globe zúčastnil Armel Tripon, zaujala především vysokými průměrnými rychlostmi, které udržovala v rozbouřeném Jižním oceánu. Tvar trupu nové jachty je podobný. Maximální šířku si jachta drží od zádě až někam cca 4 metry od přídě. Příď je také co nejširší, zde však do tvaru zasahují pravidla třídy, která regulují maximální šířku paluby v určité vzdálenosti od přídě. Široká a kulatá příď byla zvolena proto, že se nemá tendenci bořit do vln, zůstává stále nad hladinou. To dovoluje dosahovat vyšších rychlostí na rozbouřeném moři.

Z dalších zajímavostí zmíníme menší šíři trupu. Parametry nebyly zveřejněny, ale zdá se, že šířka nové jachty se pohybuje kolem 5,15 m (je to odhad, neberte mě za slovo). To je výrazně méně, než je tomu u běžných jachet IMOCA. Například Charal 1 je široký 5,85 metru, stejnou šíři má i Apivia Charlieho Dalina. Menší šířka trupu znamená, že z hlediska stability a výkonu se tým spoléhá na pomoc foilů. Šířka trupu je důležitá pro tvarovou stabilitu a ta zase pro výkon jachty. S užším trupem je třeba dohnat stabilitu jinde. Je to jedna z funkcí foilů. Dodávají jachtě dynamickou stabilitu, která roste s rychlostí, kterou jachta pluje.

Zde se dostáváme ke kormidlům, kterými jsme náš článek začali. A dostáváme se do krajiny spekulací, protože přesné zprávy o zajímavé konfiguraci kormidel zatím nejsou ani v Lorientu.

Fakta

Foto Pline, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Foto Pline, CC BY-SA 4.0

Kormidla na Charal 1 v postavení, které je pro jachty IMOCA běžné.
Čím je jachta na zádi širší, tím musí mít delší kormidlo. Krátké kormidlo by v náklonu lezlo z vody a přestávalo by plnit svoji funkci. Dlouhé kormidlo je zranitelné, působí na něj velké síly a ve větších náklonech není jeho pozice ideální. Proto jsou na moderních jachtách širokých na zádi dva listy kormidel daleko od sebe. Jsou kratší, méně zranitelná, ale fungují lépe. Jejich pozice a sklon jsou výhodnější. U závodních jachet bývají navíc kormidla výklopná, aby návětrné kormidlo nebrzdilo ve vodě.

Na Charal 2 je uspořádání jiné. Jachta má dva kormidelní listy, ty jsou ale velmi blízko sobě, v podstatě na středu zádě. Oba listy jsou extrémně dlouhé a úzké (připomínají křídla větroně) a tedy se zdají být velmi křehké.  Proč?

Domněnky a drby

Foto www.histoiredeshalfs.com

Foto www.histoiredeshalfs.com

Na Charal 2 jsou kormidla téměř na středu.
Přesné informace zatím nemá ani okruh profesionálních závodníků z Bretaně. Něco se ale šušká…

Foily, které mají jachty IMOCA, dodávají lodím stabilitu a vedle toho zvedají trup z vody. Let jachet IMOCA je však nestabilní, protože jim chybí foil na zádí. Vzlétnou, ale tahají záď ve vodě, po chvíli zase spadnou zpět. Foil na zádi by toto vyřešil. Jednalo by se o foil na kormidlu, jako mají například jachty pro Americký pohár. To je však ve třídě IMOCA zatím zakázáno pravidly.

Šušká se, že uspořádání kormidel na Charal 2 má toto pravidlo obejít. Návětrné kormidlo, které bude svou orientací blíže k hladině, by mělo vyvíjet určitý vztlak. Nebude to tolik, jako by bylo rovnoběžně s hladinou, ale něco to bude. A tím by mohl být let jachty Charal 2 stabilnější.Tedy, bude možné pro toto použít, pokud budou podmínky vyhovující.

Tolik tedy drby z Francie. Jestli to tak skutečně je, to nevím. Ale mohlo by být. Určitou logiku v tom vidím. Jestli v té chvíli bude kormidlo působící jako foil oddělené od druhého kormidla a jestli bude mít nějaké štelování náběhu, to nevím.

 

1352
Na horu