Search
× Search
Oblíbený čelen má i nevýhody…
Daniel Vodička

Oblíbený čelen má i nevýhody…

Čelen je v posledních letech součástí téměř všech nových jachet. Skvělý na genakry a Code 0, výborný na kotvu. A přitom taková blbost… Má ale i svá negativa.

Ještě před pár lety byl čelen vymožeností, kterou jste našli jen na některých sportovních jachtách. Dnes je to téměř nezbytnost, a to včetně lodí turistických. Na vině je snaha o maximalizaci výkonu jachty a taktéž maximalizaci vnitřního prostoru.

Chci-li z jachty vymáčknout maximum, potřebuji ji co nejvíc prodloužit na vodorysce. Délka na vodorysce je určující pro maximální rychlost ve výtlačném režimu plavby. Proto jsou dnes přídě jachet kolmé, nebo dokonce opačně skloněné.

Také pro zvětšení vnitřního prostoru je ideální kolmá příď. Zvláště pokud ji uděláme dostatečně širokou.

S kolmou přídí však přichází jeden problém. Při práci s kotvou si otlučeme příď. Problém je třeba řešit vystrčením kotvy co nejdále dopředu. Potřebuji co nejdelší kotevní kování, které však nevypadá příliš dobře, a pokud není dostatečně masivní, postrádá pevnost, která kotevnímu kování sluší.

Řešením je čelen. Schová kotevní kování, vystrčí ho daleko dopředu a dodá mu stabilitu.

Kde jsou negativa čelenu?

Máme tedy krásný a praktický čelen. Jeho nádhera musí být zřejmá všem, myslí si novopečený majitel krásného čelenu. Nebo alespoň skoro všem (manželka majitele čelenu žádné extra nadšení neprojevuje).

Potíže nastanou při vyplouvání z maríny. A při zajíždění. Nebo tedy obecně při přístavních manévrech. Jachta je najednou o metr delší. To není v přeplněných přístavech výhodné. Navíc se čelen jen stěží dá ofendrovat…

To je jedna nevýhoda čelenu. Druhé mínus se projeví, když stojíme bokem k vysokému molu, tlačí nás na něj vítr a chystáme se odplout. S běžnou jachtou (myšleno bez čelenu) jednoduchý manévr. Fendry na příď, příďový spring, přední chod a kormidlo k molu. Jachta se opře přídí o molo a záď se vzdaluje od břehu. Když je dostatečně daleko, zařadíme zpátečku a odplouváme. Ale s čelenem… Vše samozřejmě funguje stejně, ale čelen překáží. Záď jsme schopni vytočit od mola jen trochu, a to nemusí stačit na bezpečné odplutí. Pak nám nezbývá než použít příďový propeler…

Malá útěcha

Výše zmíněná nevýhoda se týká pouze jachet s jedním listem kormidla. U těch manévr s příďovým springem funguje. Čelen tedy vadí. U jachet s dvojicí kormidelních listů tento manévr nefunguje. Když manévr nefunguje, čelen nepřekáží.  

564
Na horu