Search
× Search
Je důležitá délka příďového springu při odplouvání od mola?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Je důležitá délka příďového springu při odplouvání od mola?

Stojím bokem k molu a chystám se odplout přes příďový spring. Bude záležet na délce springu, nebo je to jedno. Mám natáhnout spring dlouhý, nebo stačí krátký?

Pokud neuděláme spring extrémně krátký, který by nedovolil, aby se příď v místě vazáku odlepila od mola, na délce springu nezáleží. Krátký i dlouhý spring mají své nevýhody.

Nevýhoda dlouhého springu

Nevýhodou dlouhého springu je, že při jeho stahování na palubu je větší pravděpodobnost, že lano zazlobí, vytvoří uzel a ten se cestou kousne. Například v kruhu, kterým ho protahujeme. Výhodou naopak je, že po zařazení zpátečky je více času na stažení springu. Je delší a trvá déle, než jachta jeho délku upluje. Zde je řešením asistence na molu. V tom případě použijeme jen jednoduché lano s dračákem na molu, který nahodíme na pachole. Při zařazení zpátečky nám pomocník na molu lano podá.

Nevýhoda krátkého springu

Nevýhodou krátkého springu je nutnost velmi rychlé reakce. Jakmile je zařazena zpátečka, není čas na váhání a je třeba ihned spring stáhnout do lodě. Na řešení chyb není kdy. V případě, že se na laně vytvoří uzel, jsou na upozornění kormidelníka jen krátké vteřiny. V případě dobře provedeného manévru je krátký spring jednodušší.

Pozor, jiná situace je ale při zajíždění k molu pomocí příďového springu. Při krátkém springu má jachta problém se dostat přes vydutí boku trupu zádí k molu. 

Vše si můžete vyzkoušet na  našich kurzech

863
Na horu