Search
× Search
Kdy volat MAYDAY?
Jan Koukal

Kdy volat MAYDAY?

Vaše situace je vážná. Je čas volat MAYDAY? Vy si to nemyslíte, posádka ano. Jste nejistý. Máte volat? Nemáte volat? Kdo má pravdu?

Aby bylo možné MAYDAY volat, musí se loď či osoba nacházet v bezprostředním nebezpečí a okamžitá pomoc je nezbytná. 

To se snadno řekne, ale mnohem těžší je, představit si pod definicí reálnou situaci. Nejsme denně na moři, abychom se s podobnými situacemi setkávali dnes a denně. Proto si pojďme uvést několik příkladů.

Plujeme uprostřed Jadranu, na jachtě se zlomil stěžeň. Nikdo z posádky nebyl zraněn. Stěžeň se podařilo odstříhat a nepoškodil trup lodi. Je to situace na MAYDAY?

Toto není situace pro volání MAYDAY, osoba ani loď nejsou v bezprostředním nebezpečí.

 

Ta samá situace, jen se stěžeň zlomil 300 metrů od útesů na jihu Visu a vítr loď na útesy snáší, motor nelze nastartovat.

To je situace pro MAYDAY. Je bezprostředně ohrožena minimálně loď.

 

Při sestupu do podpalubí uklouzl člen posádky a uhodil se do hlavy. Pár vteřin byl v bezvědomí. Stěžuje si na bolesti hlavy, je mu nevolno, jinak se zdá být v pořádku.

V podobné situaci by byla nejlepší konzultace s doktorem, který by se pokusil stanovit diagnózu. Vzhledem k tomu, že je zde riziko poškození mozku, je to situace pro MAYDAY.

 

Člen posádky spadl přes palubu. Vidíme ho, moře je klidné, vracíme se.

Je zřejmé, že trosečníka zachráníme. Není třeba volat MAYDAY.

 

Stejná situace, vlny, hlava trosečníka se chvílemi ztrácí.

Není jistota, jestli se naše záchranná operace zdaří. Je čas na MAYDAY.

 

Stojíme v zátoce na kotvě. Na palubě zůstává osoba, která loď neumí ovládat. Silný vítr vane od pobřeží. Většina posádky nasedla do dinghy a chce odplout na břeh. Přívěsný motor nechce naskočit. Vítr odnáší dinghy na moře.

Bezesporu jde o ohrožení života posádky. Je čas na MAYDAY.

 

Jde o modelové situace, kterých by bylo možné dát dohromady celou řadu. Pro vás bude důležité, se nad každou konkrétní situací zamyslet a zhodnotit, jestli jde o bezprostřední nebezpečí, nebo ne a podle toho se zachovat. A snažit se nepanikařit. To je základ.

 

14584
Na horu