Search
× Search
Kdo má na moři přednost?
Daniel Vodička

Kdo má na moři přednost?

Na moři se často stane, že naše přednost pro jiné nic neznamená. Jsou dokonce chvíle, které dokážou nahlodat i vlastní důvěru ve správný výklad pravidel COLREG. To nastává, když všichni kolem plují podle docela jiných pravidel.

Pojďme se na pravidla podívat trochu blíže. Začneme loděmi se strojním pohonem. Nejde jen o motorovou loď, ale i o plachetnici, která právě pluje na motor.

 
 
 
 
Nehrozí srážka

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Nehrozí-li nebezpečí srážky, není třeba žádná reakce.
Častou chybou je, že mnozí se snaží řešit situaci na moři podle pravidel ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí srážky. Pro vysvětlení. Po moři plují dvě lodě na motor. Jedna druhou vidí, tedy jsou ve vzájemném dohledu, ale nehrozí nebezpečí srážky. Co budou tyto lodě dělat? Jak se zachovají? Je to snadné. Nehrozí-li nebezpečí srážky, nemusí dělat nic. Obě lodě budou pokračovat v kurzu. Tím jejich setkání se na tomto světě jednou provždy skončilo. Dvě cesty, které se míjejí. Konec.

 

 

 

Přednost zprava

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Máme-li druhou loď po své pravé straně, uhneme a proplujeme jí za zádí.
Jiná situace nastane, pokud situaci vyhodnotíme tak, že nebezpečí srážky dvou lodí se strojním pohonem existuje. V takovém případě je třeba akce. COLREG říká: „…musí loď mající druhou loď po své pravé straně uvolnit cestu této lodi, a přitom se musí, dovolují-li to okolnosti, vyvarovat křížení kurzu před přídí druhé lodě.“

Tady jde o obdobu pravidla „přednost zprava“ na silnici. Loď připlouvající zprava má přednost. Při uhýbání máme zamířit za záď této lodi. To je jasné, to dá rozum. Jen to tak na vodě vždy nevypadá…


 

Přímo proti sobě

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Plují-li lodě proti sobě, každá změní kurz vpravo.

Plují-li dvě lodě se strojním pohonem proti sobě tak, že hrozí nebezpečí srážky, obě to vyřeší tím, že změní svůj kurz vpravo. To je jednoduché pravidlo a opět koresponduje s tím, jak se chováme na silnici.

 

 

 

 

Předjíždění

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Přibližujeme-li se ze sektoru záďového světla, jsme lodí předjíždějící.

Také v předjíždění je na moři situace stejná, jako na silnici. Předjíždějící loď se musí po celou dobu manévru držet mimo dráhu lodě předjížděné. 

Jak ale poznáme, že jde po předjíždění? V noci je to snadné. Jsme předjíždějící lodí, pokud se ke druhé blížíme ze sektoru jejího záďového světla (vidíme nejprve její záďové světlo). Ve dne vycházíme z toho, že sektor záďového světla začíná 22,5° za traversem, tedy za kolmicí na osu lodě.

 

 

Uvolňujeme cestu


Pokud uvolňujeme druhé lodi cestu, musí být naše činnost především včasná. Nebudu tedy vycházet z toho, že to na poslední chvíli otočím. Zareaguji tak, aby se i posádka druhé lodi cítila komfortně a věděla, že reagujeme správně.
Dále musí být naše reakce zřetelná. Máme se vyvarovat postupných změn kurzu o malé hodnoty. Vysvětlení je opět zřejmé. Hrozí-li srážka a my změníme kurz o 2°, na druhé lodi to nezpozorují.

Druhá loď nereaguje?

Pokud loď, která má uvolnit cestu, nereaguje, musíme udělat sami maximum pro zabránění srážce. Neučiníme-li tak, je vina i na naší straně. 
 

12073
Na horu