Search
× Search
Kde bude vítr silnější a kde slabší
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Kde bude vítr silnější a kde slabší

Slyšeli jste někdy o konvergentním a divergentním pobřeží? Zní to složitě, ale jde o jednoduchou věc, která vám může velmi pomoci. Pokud víte, jak ji využít.

Vítr nad mořem a nad pevninou má jiný směr. To je dáno třením o hrubý povrch pevniny, které vítr zpomaluje. Tím se mění velikost sil, která působí na pohybující se částice (tlakový gradient, Coriolisova síla, odstředivá síla). Velikost změny je dána hrubostí povrchu, tedy velikostí tření.

Řekněme si takový příklad. Gradientový vítr, tedy ten, který tření neovlivňuje, vane ze západu 270°. Vítr nad mořem, protože i tam je tření, je stočený o 15°proti směru hodinových ručiček, fouká tedy ze směru 255°. A pak tu máme vítr nad pevninou. Tření je větší, odchylka od gradientového větru bude 30°, to znamená 240°.

Nyní si ukážeme, co způsobí tyto odchylky s větrem a jeho silou v kanále mezi pevninou a ostrovem, nebo mezi dvojicí ostrovů.

U pobřeží se bude vítr nad mořem a nad pevninou sbíhat (konvergence), nebo rozbíhat (divergence). U pobřeží, kde bude vítr konvergovat, bude sílit proti předpovědi. Naproti tomu tam, kde se bude rozbíhat, bude slábnout.

Zde jsme si vše vysvětlili na kanálu mezi dvěma pásy pevniny. N jediném obrázku máme konvergentní i divergentní pobřeží. Samozřejmě vše funguje i na prostém rozhraní pevniny a moře.

 

423
Na horu