Search
× Search
Je třeba se bát osmózy?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Stavba a údržba

Je třeba se bát osmózy?

Dnes už ne, odpoví mnozí jachtaři. A nemají pravdu. Osmóza tu stále je a stále vám může nehezky pustit žilou.
Nejprve si pro ty méně znalé vyjasníme, co to osmóza je. Zde použijeme slova Oldy Straky, který je naším největším odborníkem na technické stavy jachet:
Většina majitelů starších laminátových lodí se setkala při každoročním vytažení lodě z vody s různými druhy puchýřů. První, co je napadne, že loď má osmózu. Převážná většina puchýřů má původ v hydrolýze, to je pronikání molekul vody gelcoatem a následnou chemickou reakcí s nedostatečně vytvrzenými molekulami polyesteru a se všemi nečistotami, které se nechtěně dostanou do skořepiny v průběhu výroby. V malých dutinkách laminátu se navíc nacházejí zbytky styrenu, který má větší hustotu než voda. Gelcoat v takovém případě působí jako jednostranně propustná membrána, která propouští vodu směrem do trupu, aby se vyrovnala hustota mezi ní a styrenem. Vytváří se lepkavá směs glykolu a kyselin s typickým octovým zápachem a nahnědlou barvou. V dutině roste osmotický tlak, který dále přijímá vodu. V případě, že je tlak dostatečně veliký, vznikají puchýře o průměru od 1 mm do více než 25 mm.
 

Nyní tedy víte, jak se osmóza projevuje a co to je. Její oprava bývá nákladná. Bývá zapotřebí odfrézovat zasaženou vrstvu laminátu, nechat podklad vyschnout a znovu nanést vrstvy, které byly odstraněny. To je to pouštění žilou, o kterém jsme na začátku mluvili. 

Mnozí si myslí, že dnes už tento problém u moderních jachet, u kterých se používají kvalitnější materiály, nehrozí. Není to pravda a osmózu můžeme na lodích stále najít. Důvodů je více.

V první řadě je to tím, že se lodě jen minimálně vytahují z vody. Dříve bylo zvykem, že lodě stály celou zimu na souši, kdy laminát dále nenasával vlhkost. Rada z tohoto faktu vyplývající, je jasná. Vytahujte lodě na zimu z vody a pravděpodobnost vzniku osmózy se sníží.

Druhý důvod, proč se osmóza může objevit, je nižší salinita vody. Protože do laminátu rychleji proniká sladká voda, než voda slaná, zvětšuje se riziko při dlouhodobém stání v sladké nebo brakické vodě.

Třetí příčinou může být vlhkost v podpalubí. Z vnější strany je trup ošetřen gelcoatem a barvami, který pronikání vody do laminátu brání. Voda však může pronikat z vnitřní strany trupu. A to se týká i lodí, které stojí vytažené na břehu. Buď je to dáno tím, že studánka ve dně trupu nebyla vysušena, nebo proto, že lukny netěsní a do trupu zatéká. Před opuštěním lodi je tedy třeba vnitřek vysušit a ideálem je pak instalace vysoušeče vzduchu.

Jaký je tedy závěr? Nepodléhejte falešnému pocitu bezpečí. Osmóza tu stále je. 

Pokud na trupu objevíte puchýřky, ze kterých po propíchnutí vyteče tekutina, která smrdí po octu, je čas jednat. Toto se samo nezahojí. A čím větší dáte osmóze prostor, tím to bude dražší…
 

11359
Na horu