Search
× Search
Jak si poradit s prop walkem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak si poradit s prop walkem

Prop walk můžeme laikům přiblížit jako stranový efekt rotace lodního šroubu. Výrazně se může projevovat při zařazení zpátečky. Jak si s ním poradit? V podstatě máme dvě možnosti. Staticky a dynamicky.

Pluji za bezvětří na přední chod. Mám rovně kormidlo, zařadím zpátečku a jachta se začne stáčet. Jedná-li se o moderní, nebo relativně moderní loď, záď se bude stáčet vlevo u přímého náhonu (motor-převodovka-hřídel-lodní šroub) a vpravo u náhonu saildrive (motor-převodovka-saildrive). Pokud si zvykneme, není problém toto stáčení řešit intuitivně.

Pro mnohé začínající skippery je však toto začátkem zmateného točení kormidlem. Jak tomu zabránit?

Příklad

Řekněme, že záď jachty se stáčí při zařazení zpátečky o 20° na levobok. Znamená to, že máme pravotočivý lodní šroub. Chceme-li začít couvat rovně a vyhnout se nepěkným zatáčkám, při kterých korigujeme směr, máme dvě možnosti řešení.

Statické řešení

Statické řešení je časově náročnější, ale pro začátečníka snazší, protože je postupné, složené z jednotlivých kroků. Víme, že jachta se bude stáčet zádí o 20°na levobok při zařazené zpátečce. Abychom si vše zjednodušili, řekněme, že chceme couvat směrem 180°. Proto před začátkem couvání záď nastavíme ve směru 160°. Nyní zařadíme zpátečku. Záď se začne stáčet vlevo. Jakmile jsme na 180°, přidáme plyn, kormidlo více zabere a už couváme správným směrem.

Dynamické řešení

Při dynamickém řešení prop walku vyčerpáme jeho sílu na zastavení rotace jachty opačným směrem, než působí prop walk. Jachtu uvedeme do rotace zádí na pravobok a zařadíme zpátečku. Než se loď rozjede dozadu, síla prop walku se vyčerpá na zastavení rotace zádi. Jakmile máme záď v požadovaném směru, přidáme plyn na zpětný chod, zvýšíme rychlost a couváme směrem 180°.

V obou případech po zařazení zpátečky nejprve necháme prop walk působit, ale jakmile jsme v požadovaném směru, přidáváme rychlost, tím zvyšujeme výkon kormidla a v celkovém poměru sil snižujeme podíl síly prop walku. Prop walk oslabuje, síla kormidelníka roste a ten přebírá vládu nad jachtou.

 

A připomínám, že vše vás můžeme naučit na našich kurzech

424
Na horu