Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Jak pohnout zádí dle potřeby
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak pohnout zádí dle potřeby

Couváte bokem k molu. V té chvíli mohou nastat dvě situace. Obě jsou snadno řešitelné, pokud včas a samozřejmě správně zareagujeme.

To, o čem si zde budeme povídat, se týká jen lodí s jedním listem kormidla. U jachet se dvojicí kormidelních listů toto nefunguje. Zatímco na jachtě s jedním kormidlem případnou chybu (nebo úmyslné nepřesné najetí) můžeme při brždění opravit, s jachtou s dvojicí kormidelních listů musíte najet přesně, nebo si nedůstojně pomáhat taháním za lana lidskou silou.

Příliš daleko od mola

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jsme-li příliš daleko od mola, kormidlo od mola a brzdíme.
První případ, který budeme řešit, je najetí příliš daleko od mola. Podle velikosti lodě dejme tomu do 2 metrů od mola. Řešení tohoto problému je extrémně jednoduché. Protože při zajíždění jsme se stáčeli podél mola, měli jsme kormidlo stočené od mola. Na tomto boku kormidlo necháme vytočené na maximum a zabrzdíme předním chodem. Prop wash (proud vody od lodního šroubu) se opře do kormidla a odhodí záď směrem k molu.

Pokud jsme se v okamžiku brždění stáčeli zádí jachty od mola, jak je vidět na obrázku, po zabrzdění se celá jachta pohne směrem k molu a dojede bokem zbylou vzdálenost. Záď bude tlačit k molu prop wash a příď setrvačnost přídě v oblouku, ve kterém byla.

Záď příliš blízko molu

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

V případě, že míříme zádí do mola, brzdíme a stočíme kormidlo k molu.
  I ve druhém případě bude celý manévr stejný, jen se nám nepodaří loď dotočit a záď bude směřovat do mola. Také v tomto případě si pomůžeme prop washem. Tentokrát ale budeme potřebovat záď odhodit od mola. Proto začneme brzdit a hned otočíme kormidlo na plno k molu. Prop wash odhodí záď od mola a můžeme manévr dokončit.

Jak budeme brzdit

V případech, jako jsou tyto dva, je důležité nejen to, jestli správně stočím kormidlo, ale také jak razantně a dlouho brzdím. Zabrzdím-li extrémně rychle, nemusím stihnout dotočit kormidlo a prop wash bude působit jen krátkou chvíli. A to nemusí stačit k tomu, co chceme.

S plynovou pákou při brzdění pracujeme s citem, použijeme tolik plynu, aby to splnilo účel a zároveň tak dlouho, aby prop wash působil potřebně dlouhou dobu.

Platí rčení: Když dva dělají totéž… Je třeba se naučit s řadící pákou pracovat s citem.

Vše vás můžeme naučit na kurzech. Máme poslední volná místa na jaro 2024 v Chorvatsku. Další možností jsou jednodenní kurzy v Praze. Případně vše vysvětlíme na přednášce o přístavních manévrech. 

538
Na horu