Search
× Search
Dotahování mooringu bez práce
Daniel Vodička

Dotahování mooringu bez práce

Stále často vidíme v přístavech a marínách, jak je jachta vyvázána záďovými lany a na přídi si bowman při dotahování mooringu snaží uskřinout kýlu. Přitom je to zbytečné, vše je možné dělat bez námahy. 


Situace

Dvojice švýcarských důchodců dorazí do přístavu. Babička u kormidla, vetchý stařeček s háčkem čeká na mooring. Babička zná taje lodě, bez potíží zajede k molu a vyhodí návětrné lano. Dědeček jde zatím na příď s mooringem. Návětrné lano je vyvázané, babička se do něj opře s motorem na přední chod a kormidlem proti větru. Dědeček provizorně uváže jakžtakž utažený mooring. 

Nyní je již na všechno dost času. Babička podá na molo závětrné lano a povolené na vzdálenost nejméně 2 metry od mola ho vyváže. Pomocník jí podá i konec návětrného lana, které babička také povolí na 2 metry od mola. Loď je uvázaná n mooring, ale na zádi volná a může se vzdálit od mola. 

S kormidlem stočeným proti větru znovu zařadí (babička) přední chod a počká, až se jachta vzdálí a srovná kolmo k molu. Nyní vetchý stařík dotáhne povolený mooring. Dotáhne ho jen tak, jak umí, není třeba vypouštět duši. 

Mooring je dotažený a dědoušek dojde na záď k jednomu z vyvazovacích lan. Babička je u druhého a zařazuje zpátečku. Záď lodi se natáhne k molu, oba dotahují lana. Vše bez potřeby síly. Zvládnou to i důchodci z alpské divočiny. 

Může se samozřejmě stát, že mooring je příliš dotažený a loď je od mola daleko. V takovém případě odhadneme, kolik potřebujeme mooring povolit a jdeme ho povolit. Síly přitom netřeba, jen čas. A toho je na lodi dost. 

Jak povolit mooring

Ještě jedna rada. Chcete povolit 50 cm mooringu. Rozvážete uzel na vazáku a povolujete. Kousek, ještě kousek, ještě málo… Kolik jsem vlastně povolil?

Odpověď zní: „Těžko říci.“

Udělejte to takto. Povolte si část uzlu na vazáku tak, abyste lano díky tření stále lehce udrželi. Nyní odhadněte 50 cm a na to místo posuňte ruku, která lano drží. Nyní povolte na vazáku až k ruce držící požadovanou vzdálenost. 

Nyní před sezónou připravujeme pro jachtaře zdokonalovací kurzy přístavních manévrů na Orlíku a na Slapech. Pořádáme je na plachetnici s kormidelním kolem, podmínky jsou stejné, jako na charterové jachtě. Informace najdete zde.

Další podobné pomůcky najdete zde.

Poznámka: Švýcarský manželský pár na odpočinku byl vybrán díky výši svých příjmů. Jachtu si může dovolit. 

 

10932
Na horu