Search
× Search
Jak správně pracovat na palubě s mooringem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak správně pracovat na palubě s mooringem

Při přístavních manévrech hraje hlavní roli kormidelník. On musí být schopen stabilizovat loď. To ale neznamená, že pracant u mooringu by neměl co pokazit. Jaká je hlavní chyba, ke které při práci s mooringem může dojít?

Kormidelník, by měl správně ovládat svoje řemeslo a měl by být schopen v klidu a s přehledem zajet s jachtou na místo, které je mu vyhrazené. Dalším jeho úkolem je na místě zastavit, podat záďové návětrné lano (záďové lano na boku, odkud fouká vítr) a jachtu na tomto laně stabilizovat pomocí motoru tak, aby stála i bez použití mooringu. Tuto techniku jsme rozebírali v jiných článcích a je základem, který učíme na našich kurzech.

Co ale v té chvíli dělá pomocník na palubě, který má na starosti mooring? A hlavně, co by dělat rozhodně neměl? Pro zjednodušení mu nadále  říkejme mooringový hráč.

Správný postup

V první řadě by měl být mooringový hráč do značné míry samostatný. Dá se předpokládat, že by měl první mooring přicházet z návětrné strany, a taková bude i informace od kormidelníka, ale pokud mooringový hráč uvidí, že přístavní pomocník podává mooring na druhém boku, měl by sám zareagovat a nečekat nadále na svém místě jak rybář u vypuštěného rybníku. Kormidelník má své starosti a nebudeme mu stáním na špatném místě přidělávat další. Hráč čeká s háčkem na správném boku v zadní části paluby, na jachtách s bimini před sloupky bimini, aby je pak nemusel složitě obcházet.

Přístavní pomocník by měl podávat mooring napnutý. Tak je to správné. Mooringový hráč si provaz vytáhne háčkem, chytne ho napnutý a ručkuje po napnutém mooringu k přídi. Jde svižně, ale v klidu na příď, ručkuje po stále napnutém mooringu a na přídi si napnuté lano hodí na vazák a přidá smyčku, aby ho udržel, i když kormidelník vyřadí rychlost. Následně může lano v případě potřeby povolovat, ale loď již drží bezpečně na místě. 

TAKTO NE!!!

Nebezpečnou chybou je, když hráč vytáhne mooring, nikam neručkuje a jde k přídi, dokud mu to volné lano od mola dovolí. Při této technice hrozí dvě nebezpečí. To hlavní je namotání mooringu na lodní šroub. Motor při zařazeném předním chodu nasává vodu zpředu. Pokud mooringový hráč neručkuje, napíná část mooringu u mola a ta se zvedá ze dna. Volná část lana přitom může být pod lodí a při zvedání ze dna může být lano nasáto do lodního šroubu.

Druhým nebezpečím je, že mooringový hráč dojde k přídi, začne ručkovat po mooringu a v jednu chvíli má v ruce dvě volná lana. A neví… Neví, na kterou stranu má ručkovat. Místo od mola někdy začne přitahovat jachtu k molu.

Závěrem

Pracuje-li mooringový hráč s lanem správně, riziko namotání mooringu do lodního šroubu se limitně blíží nule. Dvojice, které se vydávají na letní plavby spolu, by měly být v této technice sehrané. Máte-li zájem, učíme toto na našich podzimních kurzech v Chorvatsku, které jsou určeny i pro partnerské páry. Na kurzech se naučíte správnou techniku a sehrajete se.

1422
Na horu