Search
× Search
Co nejčastěji řeší pojišťovna?
Daniel Vodička

Co nejčastěji řeší pojišťovna?

Jaké jsou nejčastější škody, které řeší lodní pojišťovny? Některé z nich byste v první desítce nehádali.

1 – Krádež lodi

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že nejvíce se jedná o skútry a podobná plavidla, která se lehko ztratí. Jde proti tomu bojovat monitorovací jednotkou, která pomůže s vyhledáním. Ani snímky vaší hračky nejsou k zahození.

2 – Krádež z lodě

Nejčastěji jde o přívěsné motory, případně generátory. Ke krádežím nejčastěji dochází od dubna do září. Například přívěsný motor ze zadního koše je lepší při odjezdu z lodi schovat. Pro případ řešení s pojišťovnou je dobré mít aktualizovaný seznam vybavení jachty.

3 – Srážka se zanořeným předmětem

Může jít o kmen stromu, plovoucí odpad. Nebezpečné jsou okamžiky po přívalových deštích, kdy v moři plave vše, co se postavilo do cesty. Mnohem nebezpečnější jsou vody zakalené než průzračné, kde hloubku je možné odhadnout pohledem.

4 – Kolize s jiným plavidlem

V Anglii je o nejčastější pojistně plnění. Na vině je obvykle nepozornost. Prostě lidský faktor. Vždy je lepší se snažit nebezpečí kolize předcházet, raději uhnout dříve. Velmi časté jsou kolize vodních skútrů s ostatními na vodě.

5 – Potopení

Zde vznikají největší škody. Může dojít k poškození techniky a interiéru, nebo ke ztrátě lodi. Na vině mohou být staré seacocky, narušená kotevní bóje, nebo nepozornost posádky.

6 – Ztráta dinghy

Ke ztrátě obvykle dochází při tažení člunu za lodí. Podle velikosti dinghy může jít o značnou škodu.

7 – Škody vzniklé v důsledku špatného počasí
Bouře způsobí na palubě nemálo škod. Častokrát je možné se jim vyhnout. Stačí pozorně sledovat počasí.

8 – Škody vzniklé špatnou údržbou
Staré a zkorodované seacocky mohou způsobit potopení lodi. Vadná elektroinstalace může způsobit požár. Podobných zanedbání může být mnohem více.

9 – Najetí na mělčinu
Zde jde opět obvykle o lidský faktor. V civilizovaných zemích jsou vody dobře zmapované, proto by mělo být možné se nehodě vyhnout. Na druhou stranu dělat chyby je lidské. Dalším případem je pak najetí na mělčinu v důsledku špatného zakotvení.

10 – Požár

Požárů na lodi je stále méně, vzniklé škody jsou ale veliké. Pomoci mohou mnohé sofistikované alarmy, které jsou výbornou prevencí.

Článek byl zpracován podle www.ybw.com

Vytisknout
4899
Na horu