Search
× Search
Co jsou springy a k čemu jsou
Daniel Vodička

Co jsou springy a k čemu jsou

Ne všichni jachtaři absolvovali kurz, během kterého se něco naučili. Také pro ně zde přinášíme vysvětlení často používaného výrazu spring.
Jedná se o lano, které použijeme při vyvázání lodi, obvykle pokud stojí bokem. Jsou ale i případy, kdy se používají springy ze zádi.
V podstatě jde o lano, které vede křížem. Při vyvázání jachty bokem je to lano, které z vazáku na přídi lodě vede na pachole na molu, které je u zádi lodi a naopak vede-li spring ze zádě lodě, vede na pachole u přídě. 

 

Při stání zádí vede zprava doleva a naopak.

K čemu jsou tato lana potřebná? Použijeme-li pouze přední a zadní vyvazovací lano při stání bokem, loď se může posouvat dopředu a dozadu. Předozadní pohyb při stání u mola není nic moc. Navíc na přídi či zádi může dojít ke kontaktu lodě s molem a k jejímu poškození. Springy zabrání tomuto pohybu a stání lodě stabilizují.

Springy při stání zádí k molu použijeme v případě dlouhodobého stání a za bouřlivého počasí, kdy je loď u mola smýkána větrem. Obvykle při větru od přídě.  Springy situaci stabilizují. Skoro bych řekl až neuvěřitelně hodně stabilizují.

Ne vždy se používají při stání bokem dva springy, často je použit jen jeden ze zádi. Stejně tak nemusí spring vést až na pachole, na kterém je vyvázáno vyvazovací lano. Může být i kratší. Vždy je ale třeba, alespoň jeden spring použít.

Více o vyvazování najdete v knize Přístavní manévry.

14852
Na horu