Search
× Search
Bezpečnost při plavání
Daniel Vodička

Bezpečnost při plavání

Letní plavby jsou nejen o jachtingu, ale také o plavání, šnorchlování a dalších vodních aktivitách. Protože provoz na moři je stále hustší, je obyčejné zaplavání si riskantním krokem, při kterém může jít o život. 

Každoročně dojde na jihu Evropy k desítkám smrtelných nehod, při kterých jsou plavci posekáni lodním šroubem rychle plujících motorových člunů. Pokud k nehodě dojde v blízkosti břehu, je vina jednoznačně na skipperovi motorového člunu, který musí u břehu plavce očekávat (navíc u břehu může být rychlá plavba zakázána). Dojde-li k nehodě ve větší vzdálenosti od břehu, těžko je možné ji přičítat motorovému člunu, protože ve vysoké rychlosti není snadné si hlavy plavce všimnout. 

Nechme tentokrát chování skipperů motorových člunů stranou a pojďme se podívat na to, jak minimalizovat nebezpečí, kterému jsou vystaveni plavci bez ohledu na chování druhých. 

PLAVTE VŽDY PODÉL BŘEHU!

Je to jednoduchá rada. Stojíte na kotvě a jdete si zaplavat. Plavte nejprve nejkratší trasou ke břehu a pak plavte podél pobřeží. U skalnatého pobřeží je to jednoduché, poplavete tak blízko, jak se žádný motorový člun nepřiblíží. U pozvolného pobřeží s plážemi to tak blízko nejde. Chcete-li si ale zaplavat, plavte jen o kousek dále, než se koupou plážoví váleči. To je nejspolehlivější rada.

Můžete sice používat nejrůznější bóje, které by na vás měly upozornit, ale to již tak spolehlivé není. Navíc v místech, které neznáte, se snadno můžete dostat do proudu, o kterém nevíte. Ten vás může nehezky zaskočit. Podívejte se na to, jak slabý proud stačí, aby se vám z něj pořádně zamotala hlava.

Nejde samozřejmě jen o radu hodnou jen pro moře. Na našich vodách může jít o život úplně stejně.

 

6442
Na horu