Search
× Search
Belgie postaví v Severním moři energetický ostrov
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Belgie postaví v Severním moři energetický ostrov

Belgie plánuje nedaleko svého pobřeží vystavět umělý ostrov, který bude sloužit výhradně energetickým účelům. Bude plnit úlohu regionálního propojení belgických mořských větrných parků s národní sítí, v budoucnu pak má jeho význam vzrůst, neboť bude významným uzlem pro přenos energie v Evropě.

Provozovatel belgické přenosové soustavy Elia představil návrh plánu prvního energetického umělého ostrova o velikosti zhruba 5 hektarů. Budoucí „pevnina“, která se bude jmenovat Ostrov princezny Alžběty, se bude nacházet asi 45 km od pobřeží. K realizaci bude poskytnuta dotace 100 milionů dolarů z balíku belgického plánu obnovy ekonomiky po pandemii covidu-19, což však musí schválit Evropská komise.

Belgie počítá s masivním rozvojem offshore větrné energetiky. Větrné zdroje na moři mají mít v roce 2050 instalovanou kapacitu 300 gigawatt. Plynulý přenos této obří porce energie do národní sítě bude úkolem právě zařízení na ostrově.

Zároveň se ostrov stane ústředním uzlem pro nové interkonektory z Velké Británie a Dánska, které budou sloužit výměně energie mezi zeměmi, a stane se tak základním stavebním kamenem evropské elektrické sítě na moři.

Belgická ministryně energetiky Tinne Van de Straetenová iniciativu považuje za první krok k přeměně Severního moře „v jednu velkou zelenou elektrárnu“. Výstavba ostrova bude zahájena v roce 2024 a dokončena v polovině roku 2026. Poté bude následovat budování energetické infrastruktury.

Ta bude pod přísným dozorem. Napjatá bezpečnostní situace v Evropě a pravděpodobně s ní související nedávné sabotáže na plynovodech Nord Stream vedly belgickou vládu k přijetí zákona, který výrazně posiluje zabezpečení kritické infrastruktury před útoky. Opatření zahrnují využívání bezpilotních letounů a kamer na moři či důkladné sledování cizích plavidel v belgických vodách.

277
Na horu