Search
× Search
Boj se suchem v Kalifornii - solární poklop na kanály
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Boj se suchem v Kalifornii - solární poklop na kanály

Nejbohatší americký stát Kalifornie se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Ani letošní zima neobvykle bohatá na srážky na tom příliš nezměnila. Řešení hledají politici na místní i národní úrovni, včetně prezidenta Bidena, jehož administrativa navrhuje další snížení spotřeby vody ve státě. Fantazii se meze nekladou a tak se v oblasti hospodaření vodou objevují i velmi neotřelé nápady.

Jedním z projektů, který by měl zvýšit odolnost regionu vůči suchu, je i státem financovaný pilotní projekt v údolí San Joaquin. Kalifornské kanály a akvadukty, dobře známé z akčních filmů, v nichž vyschlá koryta slouží jako autodromy pro automobilové honičky, chce společnost Solar AquaGrid pokrýt solárními panely. Ze záměru mají plynout dvě výhody najednou - levnou a čistou elektřinu a výrazné snížení odparu, a to o vysoké desítky procent.

Kalifornské ministerstvo vodních zdrojů zatím vyčlenilo 20 milionů dolarů na testování tohoto konceptu v okrese Stanislaus, kde se nachází 4000 km dlouhý systém státních kanálů. Na projektu společně se Solar AquaGrid pracují také Kalifornská univerzita v Mercedu a stát Kalifornie. Žádný podobný koncept dosud nebyl v USA vyzkoušen, ale lze předpokládat, že ukáže-li se jako přínosný, může se v suchých oblastech amerického jihozápadu rychle rozšířit.

Studie, kterou vedl v roce 2021 Roger Bales, profesor strojírenství na U.C. Merced, zjistila, že pokrytí kalifornských kanálů solárními panely by mohlo snížit odpařování až o 90 procent, a ušetřit tak 240 miliard litrů vody ročně. Vedle těchto zjevných benefitů se také předpokládá, že udržení vody v krajině a zvýšení vlhkosti vzduchu prospěje snížení prašnosti a tudíž pročistí vzduch.

Projekt, který má být zahájen na podzim, se zpočátku bude týkat dvou mil kanálů v oblasti Central Valley. Jordan Harris, generální ředitel společnosti Solar AquaGrid, se již pochlubil zvýšeným zájmem provozovatelů či správců kanálů a vodních toků z různých koutů světa. Všem se údajně zamlouvá environmentální rozměr tohoto inovativního přístupu. Z pohledu člověka a jeho potřeb jde na první pohled skutečně o klimaticky uvědomělé řešení, zatím se však neví příliš o tom, jaký dopad bude takové „zatmění“ mít na živé organizmy ve vodě, s výjimkou předpokládaného zpomalení či úplného zamezení růstu vodní vegetace.

247
Na horu