Search
× Search
Zranitelné kormidlo
Daniel Vodička

Zranitelné kormidlo

Víte, proč bylo v posledních 30 letech na oceánu opuštěno nejvíce jachet? Stěžeň? Kýl? Elektřina? Motor? Ne, ne, ne! Nejčastější bylo poškozeno kormidlo.

Proč jsou dnes kormidla tak křehká? Proč nebyly takové problémy dříve?

Kormidla jsou na většině jachet zavěšená pod trupem. Osa kormidla prochází ložiskem v trupu a kormidlo není ničím chráněno. Dříve byla situace jiná. Zpočátku byly jachty vybaveny dlouhým kýlem a kormidlo byla zavěšeno na zadní hraně kýlu. Bylo výborně chráněno a dokonale upevněno. Spolehlivé řešení.

Později se kýt zkrátil a kormidla byla zavěšená na skegu. Takové upevnění bylo samozřejmě zranitelnější, ale stále bylo kormidlo chráněno skegem před nárazem a osa kormidla byla uchycená nahoře a dole v ložiscích.

Následně došlo ke zmenšování skegu, skeg byl již jen částečný. Kormidlo již nebylo chráněno před nárazem, ale stále bylo ukotveno na dvou místech.

Nakonec se skeg vytratil a dnes je kormidlo jen zavěšeno pod trupem a je upevněno jen při průchodu trupem.

Jak zvýšit bezpečnost

U dnešních kormidel je možné bezpečnost lodě zvýšit konstrukcí listu kormidla. K poškození kormidla obvykle dochází nárazem. Bezpečnost je možné zvýšit tím, že spodek kormidla je v podstatě jen takovým crash boxem. Znamená to, že v případě nárazu se sice spodní část kormidla poškodí, protože v ní však není pevná konstrukce (nerezová) nemusí dojít k poškození zbytku kormidla nebo trupu lodě.

A ještě je zde jedna možnost, jak zvýšit bezpečnost lodě. Najedete-li na mělčinu, kormidlo může dostat náraz zpředu zespodu. Je tedy vyvráceno dozadu a jeho vrchní zadní část může prorazit díru do trupu. Aby k tomu nemohlo dojít, je možné crash box použít i v zadní horní části kormidla.

Dvě kormidla

Dnes se často setkáváme na jachtách s dvojicí kormidel. Toto stále rozšířenější řešení je samozřejmě z pohledu bezpečnosti výhodou. Kormidla nejsou tak hluboká, je menší riziko jejich poškození při najetí na mělčinu a také namáhání je na kratších kormidlech menší.

Výše uvedené platí především pro dlouhé plavby, kdy musí být jachta maximálně spolehlivá a jachtař co nejvíce samostatný.

10473
Na horu