Search
× Search
Zimování jachty, motor 2. část
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Zimování jachty, motor 2. část

V závěrečném díle seriálu o zimování jachty dokončíme téma podzimní údržby a konzervace motoru. V předchozím díle jsme si řekli, jak vyměnit olej a filtry, co provést s chladicí soustavou či jak ošetřit spalovací prostory. Nyní se posuneme k hřídelím, povíme si o systému saildrive a o údržbě závěsných motorů.

Hřídelové zařízení a saildrive

U hřídelí nás především zajímá, zda nemají vůli v ložiscích. Objevíme-li vůli v ose, vložíme nové těsnění, nejlépe bavlněné s lojovou impregnací. Jde však o činnost, která může počkat do jara, pokud se nám na podzim nakupilo více servisních prací.

U saildrivu kombinovaného s dieselovým nebo benzinovým motorem je nutno prohlédnout gumovou membránu mezi náhonem a motorem. Při poškození membrány okamžitě dáváme nové těsnění. Na hřídeli vrtule a saildrivu vyměníme zinkové anody, pokud jsou z poloviny a více porušeny.

Propeler

Lodní šroub je velmi namáhanou součástí lodní výbavy. Trpí obrůstáním, mechanickým opotřebením i korozí (odzinkováním). Propeler obrostlý korýši může ztratit i dvě třetiny své hnací síly, zarostlý sklopného propeler se už nemusí rozevřít.

Propeler se čistí speciálním prostředkem. Je-li silně zarostlý, lze použít vapku. Za zvážení stojí speciální antifouling na propelery, který do značné míry brání obrůstání.

U sklopného propeleru je třeba věnovat pozornost hlavně opotřebení ozubení a osového uložení listů. Značné opotřebení může rovněž vést k tomu, že se propeler již nerozevře. Na místě je důkladné promazání propeleru před zazimováním, čímž se toto riziko podstatně sníží.

Jakkoli zdeformované propelery způsobují nevyvážený tah, který může mít za následek poškození převodů a ložisek. Hned na podzim proto takový propeler dáváme do servisu.

Nepanuje shoda na tom, zda má propeler trávit zimu na hřídeli, nebo sejmutý a uložený zvlášť. Nechť si tedy o tom rozhodne každý majitel sám.

Palivové nádrže

V halách, kde se skladují lodě, většinou platí, že se palivové nádrže mají na zimu zcela vyprázdnit, nebo naplnit až po okraj. V plných naftových nádržích se netvoří kondenzace. V případě benzínu jsou plné nádrže paradoxně bezpečnější než prázdné, které mohou za určitých podmínek explodovat. Nebezpečí výbuchu lze zamezit tím, že se tank důkladně nahustí tlakovým vzduchem nebo naplní CO2. Za tím účelem lze použít hasicí přístroj s náplní CO2, který se beztak musí dát na inspekci, při níž lze náplň doplnit.

Přenosné nádrže přívěsných motorů je třeba vždy vyprázdnit, vyčistit a uložit do suchého prostředí. A poškozená lakovaná místa hned opravit, aby se zamezilo prorezavění nádrže.

Závěsné motory

Každý závěsný motor byl majiteli dodán s návodem k obsluze, jenž obsahuje informace stran údržby daného typu motoru. Obecně je třeba dbát následujícího:

- Chladicí systém důkladně propláchneme sladkou vodou.

- Za chodu motoru na volnoběh nastříkáme antikorozní ochranný olej sacím otvorem karburátoru do motoru.

- Vyprázdníme karburátor a vyčistíme palivový filtr (síto) nebo vyměníme (papírová vložka).

- Elektrické zařízení a zapalovací svíčky je třeba kontrolovat, čistit a nastříkat kontaktním olejem. Na jaře je nejlepší nasadit svíčky nové.

- Vyměníme olej v převodovce.

- Stáhneme propeler, vyčistíme a namažeme hřídel. Zinkové anody, jsou-li porušeny, na jaře obnovíme. Překontrolujeme, zda radiální těsnění na hřídeli propeleru funguje a olej z převodovky nepřetéká.

- Lakovaná místa ošetříme politurou a voskem. Je-li lak porušen, místo obrousíme a naneseme nový.

Jakmile jsme s údržbou hotovi, motor uskladníme v suchém prostoru (na koze) a překryjeme volně plachtou. Nebalíme jej do plastové fólie, kvůli kondenzaci je potřeba, aby k motoru mohl vzduch.

1831
Na horu