Search
× Search
Zimování jachty, elektrika a elektronika
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Zimování jachty, elektrika a elektronika

Čtenář, který si prošel předchozích sedm dílů seriálu o zimování jachty, tuší, že nás čekají poslední dvě důležitá témata - elektřina a motor.  V tomto dílu se blíže podíváme na to, jak na zimu připravit elektrické okruhy na lodi.

Zůstaňme v kontaktu

Pokud jde o elektriku na lodi, za provozu se závady obvykle projeví ihned. Před zimováním by nás tak měla čekat spíše rutinní kontrola a běžná údržba. Prohlédnout je třeba především stav kabelových vedení a funkčnost jejich propojení. Ověříme, zda na kontaktech, jako jsou svorky, spínače a pojistky, nepracuje koroze vzniklá působením vlhkosti.

Dále očistíme zástrčky, kontakty a svorky navigačních přístrojů, spínačů, žárovek a pojistek a ošetříme antikorozním olejem. Otevřeme navigační světla a vnitřek revitalizujeme kontaktním sprejem. Kvůli předejití kondenzaci otevřeme a necháme ventilovat ovládací panel.

Baterie

U konvenčních baterií překontrolujeme stav kyseliny, případně doplníme destilovanou vodu, a to zhruba 1 cm nad horní hranu desek. Baterie plně nabijeme a odpojíme. Během zimy je třeba stav baterií zkontrolovat, případně je dobít, protože jen nabitým bateriím mráz neuškodí.

Naopak „bezúdržbové“ baterie stačí plně nabít, nepotřebují doplňovat destilovanou vodu, ani se nemusejí během zimy dobíjet. Tudíž se do nich ani netřeba jakkoli dobývat. Povrch baterie a přípojné póly očistíme a lehce potřeme vazelínou. Před demontáží (nebo zapojením) odpojíme všechny spotřebiče. Při odpojování napřed odpojíme kostru (při připojení se tento spoj vytvoří jako poslední), aby se zabránilo zkratu. Zároveň si označíme póly, abychom na jaře baterie opět správně zapojili.

Suché články z elektronických přístrojů vyjmeme a kontakty nastříkáme kontaktním sprejem.

Snadno vyjmutelné elektronické přístroje je nejlépe z lodi odnést a uschovat doma v suché místnosti se stabilní teplotou. Jednak tím předejdeme riziku, že na zimovišti zaujmou nějaké nenechavé ruce, jednak by jim mohly škodit teplotní výkyvy, které vedou k vytvoření kondenzační vlhkosti.

1904
Na horu