Search
× Search
Zimování jachty, motor 1.část
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Zimování jachty, motor 1.část

V našem průvodci přípravou jachty na zazimování zbývá poslední krok - motor.  Je to téma komplikovanější, už kvůli různorodosti variant lodních pohonů. Proto mu věnujeme oba závěrečné díly našeho seriálu. V následujících řádcích však uvádíme jen obecná opatření. Neodmyslitelným pomocníkem by proto každému jachtaři měl být manuál od výrobce příslušného motoru. Je-li motor v záruční době, je možné ponechat provedení zimní konzervace autorizované firmě.

Motory se musí konzervovat a chránit před mrazem. Proces zazimování vlastně začíná již na vodě. Jen tam lze motor přivést na správnou provozní teplotu nutnou pro výměnu oleje. Kromě toho nemrznoucí prostředek pro sladkovodní chladicí okruh dvouokruhového chlazení se rozptýlí teprve po zahřátí motoru.

Výměna oleje

Vyměníme motorový olej, olejový filtr a olej pro převodovku. Motor se nechá běžet asi 15 minut na volnoběh, aby se olej stal tekutějším. Po výměně oleje a filtru se motor opět nechá asi 5 minut běžet. Olej s vysokým podílem přídavku antikorozní ochrany se na jaře nemusí znova měnit.

Palivový filtr

Vyměníme hrubý a jemný filtr palivové soustavy (diesel i benzín). Samostatné odlučovače vody vyprázdníme. Po výměně filtrů u dieselového motoru je nutné odvzdušnění palivového systému. Následně se motor nechá běžet, abychom zkontrolovali, zda někde nedochází k únikům.

Před korozí palivový systém chrání přídavná složka paliva, která se přidává do nádrže již před zazimováním.

Chladicí systém

Jednookruhové chladicí systémy (tj. chlazení mořskou vodou) zcela vypustíme. Otevřeme víko čerpadla mořské vody, boční výpustě na motorovém bloku a zátky na výfuku.

Vyjmeme impeller čerpadla, promažeme speciálním tukem pro vodní čerpadla a opět nasadíme. Výměna impelleru se doporučuje každé dva roky. Reakční zinkové anody se nahradí novými, jsou-li alespoň z poloviny rozrušeny.

Systém se důkladně propláchne sladkou vodou (20 až 30 min), aby se odstranily všechny solné usazeniny, a pak se znova odvodňuje.

Následně se nechá motor běžet se směsí vody a nemrznoucího prostředku (50:50) na nízkých otáčkách, dokud směs nevytéká z výfuku (jsme připraveni ji zachytávat). Tak jsou chráněny chladicí systém a výfukový systém před korozí.

V případě dvouokruhového chladicího systému (chlazení sladkou vodou) se kontroluje navíc stav vody a nemrznoucího prostředku v uzavřeném okruhu. Je-li třeba doplnit vodu, nechá se motor zahřát při chodu na volnoběh. Chladicí kapalina se musí dobře promíchat. Jelikož směs ztrácí časem na účinnosti, doporučuje se ji každé dva roky úplně vyměnit.

Hadice a řemeny

U všech hadic je nutné překontrolovat, zda se neobjevují trhliny a zda jsou spoje pevné. Hadice, které na omak již nejsou pružné, lépe vyměnit. Netěsnost hadic chladicí vody může vést k přehřátí motoru a k vypuštění vody. Rizika spojená s netěsností hadic výfukových plynů v souvislosti s pobytem lidí v podpalubí raději ani nedomýšlet...

Jsou-li řemeny od alternátoru a vodního čerpadla při okrajích rozpraskané nebo jinak narušené, je třeba je vyměnit. Pouze bezvadné klínové řemeny zaručují plný výkon alternátoru. Na zimu je záhodno povolit pnutí klínového řemenu (nesmíme však na jaře zapomenout opět jej napnout).

Spalovací prostory

U dieselového motoru je vhodné konzervovat spalovací prostory a při té příležitosti vyměnit filtr. Zatímco se krátce spustí startér – 3 až 4 otáčky – nastříká se ochranný prostředek proti korozi do sacího kanálu. Třecí plochy válců, pístní kroužky a sedla ventilů tím získají tenký ochranný povlak.

Následně sací otvor se uzavře hadrem nasyceným olejem, aby se do nitra spalovacích prostorů nedostala vlhkost.

U benzinového motoru se odejme vzduchový filtr a při chodu motoru na volnoběh se nastříká do každého sacího otvoru asi 50 cm³ ochranného oleje proti korozi. Sejmeme kryt rozdělovače, vyčistíme jej a kontakty nastříkáme kontaktním sprejem, stejně jako startér, alternátor, regulátor a všechny elektrické kontakty.

Po všech konzervačních pracích na mazných, palivových a chladicích systémech se celý motor nastříká ochranným olejem proti korozi.

 

 

 

2086
Na horu