Search
× Search
Výška fendrů při přistávání
Vojtěch Sládeček

Výška fendrů při přistávání

Pojďme si shrnout základní fakta, která by měl mít dobrý skipper na paměti. Vždy je důležité, dohledat informace o kotvišti v pilotu a připravit fendry podle typu kotvení (u městského mola, finger pier nebo u benzinové pumpy).

Začneme základním rozmístěním fendrů pro klasické zaplouvání zádí do maríny mezi lodě. Při standardní výbavě počítejme se třemi fendry na každém boku a jedním záďovým. Fendry by vždy měly být rozmístěny od nejširšího místa lodi směrem dozadu. Umístění fendrů směrem více na příď při tomto typu přistání postrádá smysl. Dobrým vodítkem pro začátek může být umístění první dvojice fendrů na pozici bočních vantů. Další dvojici pak vyvážeme na záď lodi zhruba kolem prvního sloupku před záďovým košem. Zbylou dvojici pak vyvážeme doprostřed mezi již umístěné fendry. Tímto rozmístěním nejlépe ochráníme hlavní část trupu, které se dotýká s ostatních lodí.

Dalším důležitým a pomíjeným faktorem je výška fendrů. Naprostá většina jachtařů zavěšuje fendry nízko, čímž je schová do prostoru ubíhajícího trupu a hrozí, že se lodě mohou srazit bortem. Rozdíl pocítíte hlavně, když s 37 stopou lodí zakotvíte vedle 45 stopé. Fendry jednoduše nic neochrání. Pokud fendry umístíte výše, uvidíte, že budou pracovat mnohem lépe.

Mé doporučení je, aby linie na fendru označená na obrázku byla v linii s palubou (tedy aby první nejširší místo fendru nebylo níže než je paluba, naopak i o kousek výš). Výhoda je, že fendry ochrání loď při připlouvání mezi různě velké lodě, se kterými se na plavbách můžete setkat. Zbylých pár výjimečných situací může nastat, když s velkou lodí zakotvím vedle malé plachetnice, nebo člunu. Tam samozřejmě musím výšku fendrů po zakotvení upravit.

Neméně důležitým faktorem je uzel pro vyvázání fendrů. Ten by měl být rychle uvázatelný, měl by fendr fixovat za jakýchkoliv podmínek a měl by jít i rychle rozvázat. Variant je opět několik, ale pokud budu vycházet z doporučení RYA, ta používá klasický lodní uzel (tzv. clove hitch). Ten se v tahu utahuje a eliminuje riziko ztráty fendru. Často užívaná liščí smyčka tuto funkci nemá a na navlněném kotvišti o fendr snadno přijdete.

   A závěrem jedno doporučení. Vždy je dobré vyhradit jednoho člena posádky, který bude mít k dispozici jeden volný fendr (pokud to počty umožňují) a bude tento fendr používat pro zabránění případné kolize. Pokud volný fendr nemáte, může člen posádky kontrolovat, aby se fendry nezasekly, případně nevyskákaly, pokud je mezera úzká a k molu se musíme probojovat.

Více o manévrech se můžete naučit na našich jednodenních kurzech v Praze, nebo třídenních v Chorvatsku. Případně najdete informace v knize Přístavní manévry.

 

 

 

 

 

10822
Na horu