Search
× Search
Umíte sami otočit loď u mola?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Umíte sami otočit loď u mola?

Stojíte bokem k molu. Do přístavu přicházejí z moře vlnky, bouchají do ploché zádi a není možné spát. Jak jednoduše jachtu otočit přídí proti vlnám, když jste na lodi sám, nebo jste jen dva a nechce se vám vyplovat? Jednoduchý manévr, který zvládne sólo každý.

Vlny mlátící do zádi jachty dokážou znepříjemnit noc celé posádce. Důvody pro otočení jachty u mola ale mohou být i jiné. Například příliš zvědavý soused nahlížející do kokpitu, nebo ochrana posádky v kokpitu před větrem a deštěm.

1 - Budeme-li na manévr sami, budeme potřebovat u mola prostor alespoň 2,5 lodní délky. Připravíme si lano, kterému anglicky mluvící říkají sprong. Je to lano vedoucí ze záďového vazáku, který je na boku vzdáleném od mola, na pachole na molu za zádí. Dále si připravíme fendry na druhý bok. Velký fendr na vzdálený bok na příď, další standardně. Jeden fendr si pro jistotu necháme na boku u mola na zádi.

2 - Nyní zařadíme přední chod. Kormidlo otočíme k molu, abychom jachtu stabilizovali na záďovém laně a můžeme začít odvazovat lana. Shodíme springy a pokračujeme odvázáním příďového lana. Jachta stabilně stojí u mola díky záďovému vyvazovacímu lanu a přednímu chodu motoru.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Přední chod, kormidlo k molu, napnutý sprong, odvazujeme vyvazovací lano a jachta se začíná stáčet.
3 - Zkontrolujeme, jestli máme sprong napnutý, případně ho dotáhneme. Nyní je čas na odvázání záďového vyvazovacího lana. Láno máme navázané na průběžno, proto jen odvážeme horní konec a stáhneme ho na palubu.

4 - Jachta se trochu pohne dopředu, zadním rohem k molu. Zde máme fendr, který roh kryje. Kormidlo je stále stočené k molu. Díky tomu prop wash (proud vody od lodního šroubu na kormidlo) tlačí záď jachty od mola a páka vznikající mezi vazákem, na kterém je sprong a lodním šroubem, stáčí jachtu přídí od mola.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jsme-li daleko od mola, otočíme kormidlo, abychom stáčení urychlili.
5 - Jachta se u mola pomalu otáčí. Jakmile je záď dostatečně daleko od mola, můžeme otáčení pomoci přetočením kormidla na opačný bok. Otáčení bude rychlejší.

6 – Jachta se přetáčí přes úhel 90° k molu.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jachta se stáčí přídí k molu, proto stočíme kormidlo od mola, aby se srovnala bokem k molu.
7 -Jachta se nyní začne přitáčet k molu. Obvykle bude směřovat k molu přídí. V takovém případě stočíme kormidlo od mola. Jakmile jsme v úhlu cca 45° k molu, ubíráme pomalu plyn, aby bylo přistání pomalé a bez nárazu.

8 - Když jsme bokem u mola, stočíme kormidlo k molu, aby byla jachta stabilní a jdeme vyvázat ostatní lana a upravit fendry. Jachta je otočená a dokázali jsme to sami a bez rizika.

Když není dost fendrů…

Pokud nemáme dost fendrů, začneme s manévrem se všemi fendry na boku u mola. V bodě 6. jachtu zastabilizujeme v pozici zádí k molu. Tedy, kormidlo stočené proti větru, plyn nastavený jen tak, aby jachta zůstala zádí k molu. TO je chvíle, kdy můžete opustit kormidlo a jít převázat fendry.

Toto a mnohé jiné se můžete naučit na našich kurzech přístavních manévrů.

 

1370
Na horu