Search
× Search
Tuleň středomořský spatřen na Mljetu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Tuleň středomořský spatřen na Mljetu

Pracovníci Národního parku Mljet při monitoringu kormoránů zahlédli a vyfotili tuleně středomořského. Je to poprvé po 40 letech, co byl jeho výskyt v NP Mljet potvrzen.

Tvor, který dříve obýval břehy Středozemního moře, byl málem vyhuben a populace se zachránila jen na několika lokalitách ve Středomoří. Velkým nepřítelem dříve byli rybáři a jejich intenzivní rybolov, dnes je to hlavně turistika. Tuleň může dorůst délky 2,5 metru a hmotnosti do 300 kg.

Populace tuleňů potřebuje k přežití bohatá loviště ryb a místa, kde není rušena. Samice vyvádějí mladé v jeskyních na pobřeží od května do listopadu. V Národním parku Mljet je hospodářský rybolov zakázán do vzdálenosti 500 m od pobřeží a kotvení jachet je povoleno pouze v zátokách Polače a Pomena. Jinde by měl být pro tuleně klid.

Chorvaté připravili pravidla pro případné setkání s tuleněm. Přinášíme je níže v Google překladu. Mějte je na paměti především při objevování jeskyň na pobřeží. Samice s mládětem zahnaná do úzkých může být nebezpečný protivník.

Pravidla chování při setkání s tuleněm středomořským

Za účelem zachování a zlepšení populace tuleňů středomořských v chorvatské části Jadranu přijalo Ministerstvo životního prostředí a přírody (nyní Ministerstvo životního prostředí a energetiky) pravidla chování při setkání s tuleněm středomořským na moři, před v jeskyních, na pobřeží nebo při plavbě na člunu.

Chování při setkání s tuleněm středomořským na moři

Pokud je při potápění nebo plavání zahlédnut tuleň středomořský, je nutné se uklidnit, nepřibližovat se ke zvířeti a nedělat prudké pohyby, které by ho mohly vyrušit nebo odehnat a pomalu a v klidu od něj plavat.

Chování při setkání s tuleněm před a v jeskyních

Do mořských jeskyní, které byly zaznamenány jako potenciální stanoviště tuleňů ve Středozemním moři, a do potenciálních oblastí tření se nesmí vstupovat (veřejné informace příslušné veřejné instituce).

Pokud si všimnete středomořského tuleně při návštěvě jiné jeskyně, měli byste zůstat v klidu a nedělat prudké pohyby. Není vhodné zacházet hlouběji do jeskyně, mohlo by to zvíře rozrušit a být agresivní, zvláště pokud se jedná o samici s mládětem. Je nutné ustoupit zpět ke vchodu do jeskyně a přitom se držet stěny jeskyně, aby se zvíře necítilo jako v pasti. To by zajistilo volný vstup do jeskyně a zvíře mohlo uniknout, pokud by se cítilo ohroženo. Nikdy se nepokoušejte plavat nebo se potápět hlouběji směrem k jeskyni.

Chování při setkání s tuleněm na pobřeží

Pokud je na břehu zahlédnut tuleň středomořský, je nutné zachovat klid a nedělat prudké pohyby. Nejlepší je schovat se a zvíře pozorovat. Tuleň na souši nutně nepotřebuje zásah člověka, protože to může být jedinec línající nebo v hlubokém spánku. Je vhodné zvíře vyfotografovat nebo pozorně pozorovat a posoudit tak velikost zvířete, barvu, chování a další detaily související se setkáním.

Chování při setkání s tuleněm na člunu / motorovém člunu

Projížďky turistickými čluny / motorovými čluny nejsou povoleny v oblasti, kde je zaznamenáno časté pozorování tuleňů a kde je možnost čerstvého tření (informace veřejnosti ze strany příslušné veřejné instituce).

Pokud je z lodi / motorového člunu spatřen tuleň středomořský, je nutné zastavit plavidlo a počkat, až se zvíře vzdálí.
V moři je nutné se zdržovat ve vzdálenosti alespoň 30 m od zvířete a na souši (pláž, jeskyně) ve vzdálenosti alespoň 20 m.

Každé pozorování tuleně středomořského, ať už zraněného, ​​nemocného nebo uhynulého, je nutné hlásit na linku 112 nebo přímo na ZZOP. Je také možné upozornit Středozemní medvědí skupinu, která všechny údaje sestaví a předloží Ministerstvu ochrany životního prostředí a energetiky – Ředitelství ochrany přírody a ZZOP.

Jakékoli úmyslné obtěžování tuleně středomořského by mělo být oznámeno Státnímu inspektorátu.

1628
Na horu